ความนินทา

นินทาความติถ้อย ลับหลัง
เพื่อใคร่รักตนชัง อื่นผู้
ท่านดีเร่งคิดรัง เกียจติ ท่านนา
หาช่องมองผิดสู้ สอดค้นความฉิน
ยินข่าวท่านได้ลาภ ยศสม บัติฤา
ร้อนจิตรคิดทับถม ถ่วงร้าย
นินทาว่าโดยลม ปากติ เตียนนา
หาเหตุแอบอิงบ้าย โทษให้ลับหลัง
บางครั้งท่านถูกต้อง ไภยัน ตรายเฮย
ยินลาภหากเที่ยวหยัน เยาะพร้อง
โทษน้อยเพิ่มเติมบรร จบมาก มีแฮ
เที่ยวป่าวเล่าเล่ห์ฆ้อง ลั่นอ้างประจานตี
หาดีเก็บใส่ไว้ ในตน
หาชั่วเพิ่มให้คน อื่นอ้าง
นินทาเที่ยวเสือกสน ส่ายชั่ว ท่านแฮ
ยกแต่ตนขึ้นคว้าง ข่มผู้อื่นสลาย
มุ่งหมายโทษท่านน้อย แต่นิด
หยิบยกตกแต้มติด ต่อซ้ำ
โทษตนมากหากปิด ปกชั่ว เสียนา
ปองแต่ตำหนิค้ำ ขอดข้อนคำแสลง
แสดงมูลลักษณโทษแท้ นินทา
เปนกิ่งดีงามฤษยา อย่างน้อย
ชนใดใฝ่ครหา หากเร่า ร้อนพ่อ
รับแต่โทษความถ้อย อีกทั้งฉเลาะเถียง
รวมเรียงเจ็ดบทเค้า โคลงนิน ทาเอย
เปนส่วนโลกธรรมรบิล บอกชี้
ใช่เหตุจักรับจินต์ เจ็บแสบ เลยนอ
เปนแต่ลมลลายบี้ บ่าต้องใครไฉน

กรมหมื่นปราบปรปักษ์

เมื่อยังดำรงพระยศเปนพระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ