ความเจริญ

ความเจริญโภคทรัพย์ด้วย แสวงหา มาฮา
โดยชอบแลรักษา เก็บไว้
ไม่คบเหล่าพาลา เปนมิตร สหายแฮ
จับจ่ายใช้ควรใช้ อย่าล้นเหลือทุน
กตัญญูซื่อสัจได้ เจริญยศ
อีกเนื่องวงษ์ปรากฎ ใหญ่แส้
ศิลปสาตรว่องควรทด ลองประจักษ์ ดีนา
กลศึกชำนาญแท้ ออกสู้ชนะหลาย
เจริญกิตติแพร่พร้อง ชนนิยม ชอบแฮ
ความที่ดีส่ำสม มากอ้าง
นักปราชญ์กล่าวคำชม การกิจ ตรงนา
ประกอบหมั่นสละล้าง สิ่งร้ายห่างเหิน
ความศุขเจริญเพราะเว้น เหตุหลาย
รวังผิดวาจากาย อย่ากล้า
เลี้ยงตนชอบแยบคาย โดยสดวก ดีแฮ
จักอยู่สำราญช้า ชาตินี้ตลอดกาล
อายุเจริญอยาพลาดพลั้ง ประมาทตน
ความใหญ่ถึงอับจน เร่งคร้าม
รักษาโรคขวายขวน ยาระงับ กายแฮ
แสลงสิ่งอันหมอห้าม ละเว้นห่างเสีย
วิทยาสรรพสาตรรู้ เจริญมี ชาญนา
จงเสาะครูฉลาดดี บอกให้
ศึกษาอย่าคร้านหนี หน่ายยาก ลเอียตเฮย
สังเกตฟังจำไว้ สอบโต้ไต่ถาม
ปัญญาจักเกิดกู้ ความเจริญ มากนอ
คบนักปราชญ์ยืนเดิน นั่งใกล้
สู่สำนักนิ์อย่าเหิน ห่างท่าน นั้นนา
สอนสั่งอย่างไรให้ หมั่นสู้เพียรตาม
เจริญศิริสวัสดิ์แผ้ว ไภยไกษย
ผลกุศลตริไมย มากสร้าง
อาจคุ้มพิบัติไกล จงเร่ง ทำเทอญ
ทุกข์โทษเลิกหลีกร้าง ท่านผู้ปราชญ์สอน

พระเทพกระวี ( นิ่ม ) วัดเครือวัลย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ