ความช้า

ช้าชั่วชนขลาดคร้าน ถลายผล
ชิงแย่งแข่งขันขน วิดน้ำ
ปัดดับอัคนีลน หนีไล่ แลแฮ
ช้าจักให้โทษซ้ำ สุดสิ้นเสียชนม์
ช้าชอบผัดผ่อนแม้ สมจิตร ชอบนา
ช้าถูกอีกหลายชนิด แน่ใช้
ช้าห้ามว่าช้าคิด กันพลาด ก่อนพ่อ
ช้าไม่ชอบหมายได้ เนิ่นได้กรอมกมล
ช้าดีดำริห์ใช้ กลอุบาย ตลอดนา
ตรองแต่งอักขรหลาย เล่ห์อ้าง
ตริสรรพกิจบรรยาย ฤเพลี่ยง พลำเลย
นานย่อมเปนคุณข้าง ฝ่ายช้าเปนการ
ช้างามตามฉบับเบื้อง เบาราณ กล่าวฤา
ขัติยย่างพยุหปาน นาคเลื้อย
ภิกขุคชนงพาล ยุรยาตร
อีกบทช้าผ้าเฟื้อย ฝ่ายฟ้อนงอนงาม
ช้าเพราะเสนาะน้ำ กระแสเสียง
ฟังชัดสัทสำเนียง แจ่มแจ้ว
วัจกิจพิพิธเพียง คำกล่าว ตรองนา
คำตอบชอบตริแล้ว บ่พลั้งเผลอคำ
ช้าชอบรวยกลิ่นฟุ้ง เสาวคนธ์
เรื่อยเรื่อยกระแสวน เอ่อเท้อ
ขึ้นล่องบ่วายชน คำชื่น ชมนา
รู้ค่อยรู้ฤเท้อ มั่นแม้นหมึกจาร
ช้ากิจประณีตเกื้อ เกลาทำ
หัดถกิจอีกพละกำม์ แกะแต้ม
ทุกอย่างช่างผู้ชำ นาญถนัด นั้นนา
มุ่งมั่นกันคลอนแกล้ม สนิทแม้นแผลผม
ช้ากินจืดกร่อยเปรี้ยว เค็มขม เผ็ดแฮ
ฝาดเฝื่อนหวานมันชม ติบ้าง
เบื่อเมาที่นิยม สูบดื่ม
สรรพรศกำหนดอ้าง เพราะช้าชิมลอง
ช้ามีเจ็ดสิ่งล้วน ดีหลี
คมคิดพิศฟังวจี เสพย์ต้อง
ช้าแต่ชื่อยังมี อีกมาก
ช้าหน่อยช้านานถ้อง ถ่องแท้แน่นอน
๑๐ ช้าชั่วที่สุดแท้ ถึงมลาญ ชีพแฮ
ช้าแต่พอจุการ เลิศล้ำ
จักยิ่งยศบริพาร ทรัพย์เพิ่ม ผลเฮย
เพราะจิตรวิจรณค้ำ เขตรช้าไชยเฉลิม

พระยาราชสัมภารากร ( เลื่อน )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ