ความดูหมิ่น

จักแถลงแจงแจกข้อ คำดู หมิ่นนา
ตามที่ยินถนัดหู เหตุนี้
ชอบผิดใช่จิตรตู ตำริห์ เองเอย
กล่าวแต่ตามบูรพ์ชี้ เช่นเบื้องแบบรบิล
ชนหมิ่นไตรรัตน์ทั้ง บิตุมาร ดรแล
ฤาสิ่งซึ่งเปนประธาน นอบเกล้า
อีกอุปัธยาจาริย์ ญาติมิตร ก็ดี
จักเสื่อมศิริเศร้า สบพ้องไภยทวี
หมิ่นศรีจักเสื่อมสิ้น ศุภศรี สวัสดิ์เฮย
หมิ่นทุกข์ทุกข์จักทวี ไป่แคล้ว
หมิ่นศุขศุขจักหนี เนาทุกข์ เที่ยงนอ
ทำกิจหมิ่นวันแล้ว กิจนั้นวันนาน
หมิ่นการมักเกิดข้อง ขัดผิด ถึงแฮ
หมิ่นรักจักเสียจิตร เจ็บช้ำ
หมิ่นทรัพย์กว่าได้คิด เอ๊ะหมด แล้วพ่อ
หมิ่นกุศลชนซ้ำ ขอดข้อนครหา
หมิ่นศีลพาจิตรเอื้อ อกุศล
หมิ่นยศยศจักดล ไป่ได้
หมิ่นดีมักระคน การชั่ว
หมิ่นชั่วชักจิตรให้ ชั่วนั้นพลันเห็น
หมิ่นกายเปนเหตุให้ ทำกรรม ชั่วแล
หมิ่นวจีจักทำ เท็จถ้อย
หมิ่นจิตรมักคิดสำ คัญผิด
การหมิ่นถึงเล็กน้อย เล่ห์นี้คือไภย
กล่าวไปไป่จบสิ้น เสร็จสรรพ์
หลายหมิ่นเหลือรำพรรณ พจน์ชี้
คิดจัดคัดแจกปัน เปนส่วน สามเฮย
กายวจีจิตรนี้ แน่ข้อสำคัญ
บรรดาสรรพหมิ่นนี้ นะรวัง เทอญพ่อ
เปนอวิชากำบัง จิตรไว้
คือความทุจริตกรัง กรึงแน่น กระมลนา
ตัดประมาทขาดให้ ห่างสิ้นหมิ่นไกษย

พระพจนปรีชา ( ม.ว. สำเริง )

เมื่อยังไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ