(๒๓) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

วัน ๒ ๑๓ ๓ ค่ำจุลศักราช ๑๑๗๗ ปีกุนสัพศกเพลาเช้า ๔ โมง

$\left. \begin{array}{}\mbox{พระยาโกษา} \\[1.4ex]\mbox{พระยาธรรมา} \\[1.4ex]\mbox{พระยามหาอำมาตย์} \\[1.4ex]\mbox{พระยาโชฎึก} \\[1.4ex]\mbox{พระยาทองสื่อ} \\[1.4ex]\mbox{พระราชมนตรีล่าม} \\[1.4ex]\mbox{ขุนสารประเสริฐ} \\[1.4ex]\mbox{ขุนมหาสิทธิ} \\[1.4ex]\mbox{นายชำนิโวหาร} \\[1.4ex]\mbox{หมื่นสุระอักษร} \\[1.4ex] \end{array} \right\}$

กรมพระราชวัง

$\left. \begin{array}{}\mbox{พระยาพิไชยบุรินทรา} \\[1.4ex]\mbox{พระยาไกรโกษา} \\[1.4ex]\mbox{พระยาทัศดาจัตุรงค์} \\[1.4ex]\mbox{พระยาพิพิธไอยสวรย์} \\[1.4ex]\end{array} \right\}$ นั่งพร้อมแปลพระราชสาส์นกัน ณหอพระมณเฑียรธรรม ๚ะ๛

(๒๓) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม คำนับมาถึงพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาให้ทราบ กรุงเวียดนามกับกรุงพระมหานครศรีอยุทธยาเปนทางพระราชไมตรีมาช้านาน ณปีกลายเดือนอ้ายพระเสนาภักดีรับสั่งคุมสิ่งของออกมาช่วยทำบุญ ถึงกรุงเวียดนามได้รับสิ่งของเข้าไปที่บูชาพระมเหษีทำตามอย่างธรรมเนียมเสร็จแล้วมีพระไทยยินดีหาที่สุดมิได้ ในวันนั้นทูตกราบถวายบังคมลา กรุงเวียดนามจัดแจงแต่งพระราชสาส์นกับเครื่องบรรณาการทองเงินสองสิ่งมอบ่ให้ทูตคุมเข้ามาตอบยินดี ด้วยการจัดแจงที่ฝังพระมเหษีในปีนี้เดือนห้าแรมสองค่ำก็เสร็จอยู่แล้วควรที่จะมีพระราชสาส์นบอกเข้ามา จึงให้เหลโบหือทำตรีมึนดึกห้าวราชทูต กงโบเทียมซือทันดึกห้าวอุปทูต คุมพระราชสาส์นกับทองเงินหลายสิ่งเข้ามาทรงยินดี กับถามถึงกรมพระราชวังบวร ฯ ว่าปรกติสบายอยู่ฤๅ ลำฦกถึงกรุงพระมหานครศรีอยุทธยามิได้ขาด จึงคำนับยินดีบอกเข้ามา

พระราชสาส์นมาณวันเดือนอ้ายแรมสองค่ำยาลอง ๑๔ ปี ๚ะ๛

ทรงยินดีในพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยา

$\left. \begin{array}{}\mbox{ทองคำ} & \mbox{๔ ลิ่ม}\\[1.4ex]\mbox{เงิน} & \mbox{๕๐ ลิ่ม}\\[1.4ex]\mbox{อบเชยเมืองทันวาหนัก} & \mbox{๓ ชั่งจีน}\\[1.4ex]\mbox{อบเชยเมืองกวางนามหนัก} & \mbox{๒ ชั่งจีน}\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลกรวดหนัก} & \mbox{๕ หาบ}\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลปึกหนัก} & \mbox{๕ หาบ}\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลทรายหนัก} & \mbox{๒๐ หาบ}\\[1.4ex]\mbox{ศิลาเมืองทันวา} & \mbox{๕๕ แผ่น}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$

ทรงยินดีกรมพระราชวังบวร ฯ

$\left. \begin{array}{}\mbox{ทอง} & \mbox{๒ ลิ่ม}\\[1.4ex]\mbox{เงิน} & \mbox{๓๐ ลิ่ม}\\[1.4ex]\mbox{อบเชยเมืองทันวาหนัก} & \mbox{๒ ชั่งจีน}\\[1.4ex]\mbox{อบเชยเมืองกวางนามหนักชั่งหนึ่ง} \\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลกรวดหนัก} & \mbox{๓ หาบ}\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลปึกหนัก} & \mbox{๓ หาบ}\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลทรายหนัก} & \mbox{๑๐ หาบ}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ