(๙) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

(๙) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม ขอกราบถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ณกรุงเทพมหานครศรีอยุทธยาผู้ใหญ่ให้ทราบ ณเดือน ๓ ปีขานอัฐศก องไลโบนำเอาพระยาวิสูตรโกษาข้าหลวงมีชื่อ แลหนังสือเจ้าพระยาพระคลังผู้ใหญ่ณกรุงแจ้งว่าเดือน ๑๑ ปีขานอัฐศก สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมพระราชวังหลังประชวรหนัก ถึงณเดือน ๑๐ ๑ ค่ำ สวรรค์คต กรุงพระมหานครกับกรุงเวียดนามเปนทางพระราชไมตรีอยู่ ครั้นได้แจ้งแล้วเสียดายนัก บัดนี้แต่งให้หันลำเบียดบะ ราชทูต เลโปลินซือติเกาทัพกวางประ อุปทูต คุม $\left. \begin{array}{}\mbox{ขี้ผึ้ง} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๒\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\\mbox{น้ำตาลทราย} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๑๐\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array}\\\mbox{น้ำตาลกรวด} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๒\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array}\\\mbox{น้ำตาลปึก} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๒\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array}\\\mbox{ผ้าเหลืองยาว ๓๐ ศอก} & & \mbox{๑๐๐ พับ}\end{array} \right\}$ เข้ามาสัตปกรณ์

ยาลองศักราช ๕ ปี เดือน ๔ ค่ำ ปีขานอัฐศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ