๑๕๗ ว่าด้วยคำที่เรียกว่าทแกล้วทหาร

ปีมะเมียสัมฤทธิศก

บัดนี้ข้าราชการแทบทุกตำแหน่ง จะแต่งหนังสืออะไรก็พอใจที่จะว่าทแกล้วทหาร คำนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่ทรงทราบแน่ในพระราชหฤทัยเลยว่าอะไรเปนทแกล้ว ทรงทราบแต่หาญฤๅทหาร ว่าเปนคนที่ถืออาวุธศัสตราเตรียมตัวจะสู้ข้าสึก แต่ทแกล้วนั้นไม่ทราบว่าเปนคนอย่างไรเลย คนที่ไม่กลัวใครนั้นควรจะว่าคนกล้าแกล้วก็ดี คนกล้าหาญก็ดี คนแกล้วหาญก็ดีว่าได้ แต่ทแกล้วนั้นคือคนจำพวกใด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ