๑๑๖ การพระราชพิธีจรดพระนังคัล

ณวันศุกร เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำปีมะเมียสัมฤทธิศก

ประกาศมาให้ทราบทั่วกันทั้งหัวเมืองแลในกรุง ว่าการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา ได้ทำแล้วณกรุงเทพมหานคร ณวันพุธเดือนหกขึ้นสิบค่ำปีมะเมียสัมฤทธิศก เจ้าพระยายมราชเปนแทนที่เจ้าพระยากระเษตราธิบดีผู้ลงไถ เจ้าจอมเถ้าแก่ ๔ คน เจ้าจอมหงส์บุตรเจ้าพระยารัตนาธิเบศ ๑ เจ้าจอมขลิบบุตรพระศรีวิโรจนเศรษฐีดิษ ๑ เจ้าจอมเอมบุตรจมื่นวิสุทธิสมบัติเรือง ๑ เจ้าจอมองุ่นบุตรหลวงภักดีอากรสังข์ ๑ เปนนางเทพีหาบเข้าปลูกทั้ง ๔ นาง เจ้าพระยายมราชจับผ้าได้สำรับอย่างกลาง พระโคกินเข้าเปลือก ๑ ถั่ว ๑ หญ้า ๑ น้ำ ๑ การก็เปนดังปีหลัง ๒ ปี ๓ ปีมาแล้ว ให้ราษฎรเริ่มการนาในพระราชอาณาเขตร ตั้งแต่ณวันศุกร เดือนหก ขึ้นสิบเอ็จค่ำไปเถิด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ