๑๔๑ เตือนสติพนักงานต้องทำการฉะเพาะตำแหน่ง

ณวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

เตือนสติว่าราชการใดๆ ข้าราชการตามพนักงานในกรมนั้นๆ แล้วผู้นั้นๆ ก็ต้องทำตามพนักงานของตัวไม่ต้องคอยรับสั่งเลย ควรต้องทำทุกประการ ถ้าขาดไปก็มีความผิด แต่ผู้ใดเปนขุนนางตำแหน่งพนักงานอื่น ถึงจะมีความสวามิภักดิ์จะมาช่วยทำการนอกพนักงานของตัวก็ไม่ได้ เหมือนอย่างกรมวังสนมพลเรือนสนมตำรวจ เปนพนักงานสำหรับกำกับข้างในไปที่ใดที่หนึ่งนอกพระราชวัง ผู้เปนพนักงานอื่นจะมาพลอยแซกแซงกำกับไปด้วยก็ไม่ได้ ถ้ามีราชการฤๅคดีเกี่ยวข้องในกรมวัง ก็เปนพนักงานสำหรับทอดโฉนดบัตรหมายเข้าไป พนักงานอื่นจะทอดโฉนดบัตรหมายเข้าไปก็ไม่ได้ แต่บางทีผู้ที่เปนพนักงานอื่น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งให้ว่าให้ทำการของพนักงานอื่นเปนครั้งเปนคราว ฤๅบางสิ่งบางอย่างก็ว่าได้ ทำได้เปนคราวๆ แลในสิ่งแลอย่างซึ่งโปรดให้ว่า (ให้ทำ) นั้นตามรับสั่ง ผู้ที่เปนเจ้าของพนักงานอยู่ในกรมนั้น จะขัดขวางไว้ไม่ให้ผู้นั้นว่าไม่ให้ผู้นั้นทำ ฤๅจะแย่งชิงทำเองก็ไม่ได้ เหมือนศาลมรดกแต่เดิมก็ขึ้นอยู่ในกรมวัง แต่บัดนี้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นไปกรมล้อมพระราชวัง ถ้าแลกรมวังจะไปตามว่ากล่าวบังคับบัญชาก็ไม่ได้ จะตั้งศาลมรดกว่าต่างหากก็ไม่ได้

อนึ่งความมรดกแลความฎีกาแลความอื่นๆ บางเรื่องทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีตระลาการศาลรับสั่งชำระต่างหาก นอกจากโรงศาลตามพระธรรมนูญ ความเหล่านั้นก็ตกอยู่แก่ผู้รับสั่งนั้นๆ ถึงผู้ที่เปนพนักงานโรงศาลตามกระทรวงจะตามแย่งชิงมาว่ากล่าวก็ไม่ได้

เรื่องทาสลูกหนี้หนีเข้าไปแอบแฝงขัดขวางอยู่ในพระราชวัง เดิมเปนพนักงานของกรมวังก็จริง บัดนี้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแล้วว่าให้เปนพนักงานของพระยาเพชรพิไชย ช่วยตามต่อว่าชำระส่งตัวทาสแลลูกหนี้ฤๅเงินค่าตัวค่าป่วยการแลอื่นๆ นั้น ให้แก่นายเงินแลเจ้าหนี้ เมื่อการจะเกี่ยวข้างใน พระยาเพชรพิไชย ก็ต้องถอดโฉนดบัตรหมายไปจึงจะชอบ เมื่อนายเงินแลเจ้าหนี้ไม่ว่าที่พระยาเพชร์พิไชย กลับมาว่าที่กรมวังๆ จะรับความมาตามเคยนั้นก็ไม่ควร เพราะได้มีประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแผ่นที่ ๙ ประกาศที่ ๒๐ แล้ว ความควรส่งให้พระยาเพชร์พิไชยจึงจะชอบ ถ้าพระยาเพชร์พิไชยไม่ชำระให้ช้าไว้กว่า ๗ วัน ก็ควรจะให้เจ้าของทาสมาร้องถวายฎีกาเอาเอง ฤๅจะนำทูลเกล้าฯ ให้ก็ได้ ซึ่งจะมาชำระเรียกร้องเร่งรัดต่างหากตามพนักงานเดิมไม่ควร

ลงหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ณวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศกศักราช ๑๒๒๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ