๑๔๘ ประกาศห้ามไม่ให้พระสงฆ์พายเรือแจวเรือเวลาเสด็จทางชลมารคแลประทับริมน้ำ

คัดจากหมายรับสั่ง เดือนยี่ ปีมะเมียสัมฤทธิ์ศก

ด้วยพระยาอภัยรณฤทธิ์รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปรับพระที่วัดเขมาภิรตาราม ณวันศุกร เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ทรงทอดพระเนตรเหนพระภิกษุสงฆ์ยืนแจวเรือขึ้นล่องตามลำน้ำผ่านพระที่นั่ง ทรงเหนจับได้ถึง ๓ ราย โปรดเกล้าฯ ให้เอาพระภิกษุนั้นไปมอบให้พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นอุดมแลกรมธรรมการ ตั้งแต่นี้ไปห้ามมิให้ภิกษุสามเณรพายเรือแจวเรือขึ้นล่องตามลำน้ำ เมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแลเสด็จลงประทับพระที่นั่งชลังคพิมาน พระที่นั่งริมน้ำนั้น ให้กรมธรรมการจัดเรือสกัดหัวน้ำท้ายน้ำ ห้ามพระภิกษุสงฆ์อย่าให้พายเรือแจวเรือขึ้นล่องตามลำน้ำเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนิรทางชลมารคแลเสด็จพระที่นั่งชลังคพิมาน พระที่นั่งริมน้ำ เปนอันขาดทีเดียวเสมอทุกๆ ครั้ง ระวังอย่าให้มีความผิดได้เปนอันขาดทีเดียว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ