๑๒๕ ประกาศห้ามมิให้ทาสแลลูกหนี้หนีเข้าแอบแฝงในที่ผู้มีบุญจับกุมยาก

ณวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศ แก่ผู้ดีแลไพร่ทั้งปวงที่กู้หนี้ยืมสินแลขายตัวแล้ว แลจะกู้หนี้ยืมสินแลขายตัวไปในภายหน้า ทำตัวเปนทาสเปนลูกหนี้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งในพระบรมมหาราชวังก็ดี ใครๆ เปนผู้ขายทาสเหล่านั้นก็ดี จะมาเปนนายประกันแก่ทาสแลลูกหนี้เหล่านั้นก็ดี ห้ามเปนอันขาดอย่าให้หลบหลีกหนีไปแอบแฝงในที่ขัดขวางอยู่ในพระบวรราชวังแลวังเจ้าต่างกรมแลบ้านเสนาบดีผู้ใหญ่ ที่เจ้าเบี้ยนายเงินแลเจ้าพนักงาน เจ้ากระทรวงทบวงการรั้วแขวงนายอำเภอจะไปติดตามค้นคว้าหาตัวยากนั้น ที่เช่นนี้อย่าให้ตัวทาสแลลูกหนี้แลผู้ขายนายประกันหลบหลีกไปแอบแฝงอยู่เลยเปนอันขาด ถ้าแม้นผู้ใดมิฟังคำประกาศนี้ ขืนไปแอบแฝงในที่แขงขัดขวางตามหาตัวยากดังว่าแล้วนั้น จนความต้องกราบทูลพระกรุณาแล้ว ก็คงจะทรงพระราชดำริห์สืบสาวเสียสินบนผู้นำจับตัวให้จงได้ ถ้าจับตัวได้มาชำระได้ความว่าเข้าไปแอบแฝงขัดขวางในที่ซึ่งเจ้ากระทรวงทบวงการรั้วแขวงนายอำเภอปรกติจะตามตัวยากดังนั้นจริง เงินสินบนในหลวงต้องเสียสินบนจับเท่าไร ตั้งแต่ ๓ ชั่งลงมา ๑๐ ตำลึงขึ้นไป จะให้เจ้าของวังเจ้าของบ้าน หรือเจ้าพนักงานสำหรับวังซึ่งทาสแลลูกหนี้แลผู้ขายนายประกัน หลบหลีกหนีเข้าไปแอบแฝงอยู่นั้นใช้จนครบ ตัวผู้หนีเข้าไปแอบแฝงนั้น ค่าตัวเท่าใดเงินที่ประกันนั้นเท่าใด ในหลวงจะรับใช้ให้นายเงิน ถ้าลูกหนี้มีนายประกันจะให้เต็ม ถ้าไม่มีนายประกันจะให้แต่สองส่วน อ้ายอีผู้หนีไปแอบแฝงในที่ขัดขวางตามตัวยากนั้น จะเอาไปประหารชีวิตเสีย เพราะมันเปนผู้คิดอ่านก่อเยี่ยงอย่าง จะให้เกิดซ่องขึ้นในบ้านในเมือง อนึ่งเพราะมันวิ่งเข้าไปเปนผงติดใต้รองเท้าผู้ที่มีบุญไม่รู้ตัวแล้วจะเสี้ยมเขาควายให้ขวิดกัน แลเมื่อมีเหตุขึ้น ถ้าอ้ายอีผู้ใดผู้ซึ่งหนีอย่างนี้ต้องรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตจริง ท่านเสนาบดีแลท่านที่รู้พระราชกำหนดกฎหมายจะตำหนิติเตียน ว่าพระราชอาญาเกินโทษไปไม่ได้ ด้วยได้มีคำประกาศชี้แจงมาดังนี้แล้ว เหตุบังเกิดภายหลังคำประกาศนี้ไปแล้วจะติเตียนไม่ได้

ประกาศมาณวันอาทิตย์ เดือนแปดบุรพาษาฒ ขึ้นสามค่ำปีมะเมียสัมฤทธิศก เปนวันที่ ๒๕๘๗ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ