๑๕๖ ประกาศเตือนสติ ในคำว่าปิดตรา

ปีมะเมียสัมฤทธิศก

คำว่าปิดตราบ้าง ปิตราบ้าง เดี๋ยวนี้พากันพูดแลใช้เขียนมากนักแทบทุกแห่งทุกพนักงาน คำนั้นไม่ถูกเลยไม่ดีเลย เพราะว่าถ้าตราเขาตีไว้แล้วที่กระดาษฤๅที่ไหนๆ ใครหยากจะไม่ให้คนอื่นเห็นตรานั้น ตัดกระดาษไปทาบผนึกลงเสียนั้นแลควรจะเรียกว่าปิดตรา ถ้าทำตราให้ปรากฎเปนสำคัญ ควรจะเรียกว่า “ตีตรา” ก็ดี “ประทับตรา” ก็ดี ไม่ควรจะว่าปิดตราเลย

อนึ่งคำว่า ปิตรา คำนี้เขียนไว้ก็ชุมแต่ยังอ่านไม่เข้าใจ คำว่าปิตรานั้นจะเหมือนว่าแจะตราฤๅ เพราะเอาตราไปแจะเข้าฤๅ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ