๑๓๖ ประกาศตั้งผู้จับคนยิงปืนในแขวงกรุงเทพ ฯ ซึ่งมิได้บอกปากเสียง

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๑๐ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ด้วยพระยาบำเรอภักดิ์รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่าให้กรมวัง กรมพระตำรวจหน้า กรมเมือง กรมพระนครบาล นายอำเภอ กรมตำรวจ ทนายเลือกหอก ไปตรวจตามพระราชอาณาเขตร์แขวงกรุงเทพ ฯ ให้ทั่วไป ถ้าผู้ใดบังอาจยิงปืนในเพลากลางวันกลางคืน ไม่บอกปากเสียง ให้จับเอาตัวคนที่ยิงปืนมาส่งให้ผู้รับสั่ง ๆ จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท ให้ผู้ต้องเกณฑ์ทั้งนี้ไปตรวจจับตั้งแต่ณวันจันทร เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก เสมอทุกวันไปกว่าจะมีรับสั่งห้ามตามเคย อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ