เรื่องไมราพณ์

ยังมีตอนสำคัญอยู่อีกตอน ๑ ซึ่งไม่พบในรามายณ คือเรื่องไมราพณ์ (ซึ่งเราเขียนผิดว่า “ไมยราพ” หรือ “ไวยราพ”) ข้าพเจ้าได้พบในพจนานุกรมโมเนียร์วิลเลียมส์กล่าวว่า มีหนังสืออยู่ฉบับ ๑ ชื่อ “ไมราวณจารีต” เรื่องไมราพณ์ที่มีมาในรามเกียรติ์ก็คงได้มาจากนี่เอง แต่หนังสือนั้นหน้าตาจะเปนอย่างไรก็เหลือรู้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ