ท้าววิศวามิตรตั้งความพยายามจะเปนพราหมณ์

๔. ท้าววิศวามิตรตั้งความพยายามจะเปนพราหมณ์บ้าง - ออกไปสู่ป่าพร้อมด้วยพระมเหษี ผนวชเปนโยคีและโยคินี บำเพ็ญพรตต่อไป จนพระพรหมาลงมายกให้เปนราชฤษี แต่พระวิศวามิตรยังหาพอใจไม่ เพราะอยากจะเปนพรหมฤษี จึ่งบำเพ็ญบารมีต่อไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ