พระวิศวามิตรได้เปนพรหมฤษีสมปราถนา

๑๒. พระวิศวามิตรได้เปนพรหมฤษีสมปราถนา - เมื่อสาบนางรัมภาแล้ว พระวิศวามิตรแปรสถานจากอุตตรเทศไปสู่บุรพเทศ ตั้งความเพียรบำเพ็ญตะบะต่อไปอีก จนในที่สุดทวยเทพเร่าร้อนเหลือทน จึ่งพากันไปทูลพระพรหมา พระพรหมาก็เสด็จลงมายกพระมหาฤษีวิศวามิตรขึ้นเปนพรหมฤษี และตรัสไกล่เกลี่ยให้พระพรหมฤษีวสิษฐผู้เปนบุตรของพระองค์เองนั้นรับรองพระวิศวามิตร พระวสิษฐก็รับรองด้วยยินดี ยอมออกนามพระวิศวามิตรมุนีว่า “พรหมฤษีวิศวามิตร” ฝ่ายพระพรหมฤษีวิศวามิตรเมื่อได้สมปราถนาแล้วเช่นนั้น ก็กระทำการเคารพแด่พระพรหมฤษีวสิษฐผู้มีอายุมากกว่า จึ่งปรองดองกันแต่นั้นมา

ครั้นเมื่อพระสตานนทมุนีแสดงตำนานพระวิศวามิตรจบลง บรรดากษัตร์ก็พากันโสมนัศ นมัสการพระพรหมฤษีวิศวามิตรโดยเคารพอย่างสูงสุด

ครั้นรุ่งขึ้นพระวิศวามิตรจึ่งทูลท้าวชนกว่า ขอให้พระรามและพระลักษมณ์ได้เห็นรัตนธนู ท้าวชนกจึ่งเล่าเรื่องรัตนธนูและเรื่องกำเหนิดนางสีดา ดังต่อไปนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ