เรื่องพระคงคามหานทีและพระอุมา

[ข.] เรื่องพระคงคามหานทีและพระอุมา (เล่าเมื่อถึงฝั่งพระคงคา)

๑. กำเหนิดแม่พระคงคา คือเปนธิดาพระหิมพานกับนางเมนาและพระอุมาก็เปนธิดาพระหิมพานและนางเมนานี้เหมือนกัน

๒. ทวยเทพขอพระคงคา เพื่อบำรุงโลก ฝ่ายพระอุมานั้น พระหิมพานยกให้เปนมเหษีพระอิศวร

๓. กำเหนิดพระขันทกุมาร อีกนัย ๑ เรียกว่า พระกรรดิเกยะ (เพราะนางกฤติกาทั้ง ๖ เปนแม่นม) ซึ่งเปนเทพเสนาบดีปราบท้าวตรีปุระ (ที่เราเรียก “ตรีบุรัม”)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ