เรื่องพระวิศวามิตรกับนางเมนะกา

๙. เรื่องพระวิศวามิตรกับนางเมนะกา - เทวดามีความร้อนจึ่งใช้นางเทพอับศรชื่อเมนะกาลงมาทำลายพิธี พระมุนีอยู่กับนางเมนะกาช้านาน จึ่งรู้สึกความบกพร่องในความพยายามของตน จึ่งลานางเมนะกาโดยดี แล้วออกจากตำบลบุษกรไปยังเขาหิมพาน เพื่อหาความสงบต่อไป [ในรามายณหมดเรื่องเพียงเท่านี้ แต่ในมหาภารตมีเล่าต่อว่า นางเมนะกาคลอดบุตรีทิ้งไว้ในป่า พระฤษีชื่อกัณวะมาเก็บกุมารีไปเลี้ยงไว้ ให้นามว่า ศกุนตลา ส่วนเรื่องราวของนางศกุนตลา ข้าพเจ้าได้แปลและผูกเปนบทลครไทยขึ้นไว้ต่างหากแล้ว]

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ