ท้าววิศวามิตรจะเอาชนะพระวสิษฐ

๓. ท้าววิศวามิตรจะเอาชนะพระวสิษฐ - มอบราชสมบัติให้โอรสองค์ ๑ รักษาไว้ แล้วออกไปบำเพ็ญตะบะบูชาพระอิศวรจนได้เทพสาตราวุธแล้ว ก็ไปยังอาศรมพระวสิษฐ แผลงศรเปนไฟไปเผา พวกพราหมณ์สานุศิษย์พากันแตกตื่นหนีไปหมด พระวสิษฐโกรธจึ่งเข้าต่อสู้กับท้าววิศวามิตรด้วยไม้เท้าพรหมทัณฑ์ บรรดาเทพสาตราวุธของท้าววิศวามิตรจะสู้พรหมทัณฑ์นั้นหาได้ไม่ ท้าววิศวามิตรสิ้นสาตราวุธแล้วก็จำต้องหนีไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ