ภาคที่ ๙ - แสดงพระคุณธรรมแห่งพระราม

คือแสดงให้ปรากฎว่า พระรามเอาพระไทยใส่ในความทุกข์ศุขแห่งข้าแผ่นดินทั่วไปปานใด จนแม้สัตวที่อาไศรยโพธิสมภารอยู่ก็ให้ได้รับความยุติธรรม จึ่งยกอุทาหรณ ๒ เรื่อง คือ (๑) เรื่องสุนักข์ถูกพราหมณ์รังแก (๒) เรื่องแร้งแย่งรักนกเค้าแมว พระรามกับมนตรีวินิจฉัยโดยเปนธรรมทั้ง ๒ เรื่อง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ