พระวิศวามิตรได้เปนมุนี

๘. พระวิศวามิตร ได้เปนมุนี - พระวิศวามิตรบำเพ็ญตะบะอยู่ช้านาน พระพรหมาโปรดยกให้เปนมุนี แต่พระวิศวามิตรก็ยังไม่ละความพยายาม

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ