พระวิศวามิตรไปบุษกร

๖. พระวิศวามิตรไปบุษกร - เมื่อเสร็จกิจเรื่องท้าวตรีศังกุแล้ว พระวิศวามิตรกับสานุศิษย์ย้ายไปอยู่ณตำบลบุษกร บำเพ็ญบารมีต่อไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ