ไม่อดทนต่อคำสั่งสอน

อันธรรมดาผู้จักจองดล
ความสวัสดีแก่ตนแต่ดื้อ
มักโกรธกระด้างปนไปกับ หยิ่งแล
มากโมห์มานะรื้อยากให้คลายถอน ฯ
บิดรมาดระผู้เพียบความ การุณฤๅ
ครูส่ำสมณะพราหมณ์พฤติทั้ง
ญาติมิตรที่สนิทหลามหลายอีก อื่นนอ
กล่าวแต่ทรงคุณตั้งอาตม์ต้องธรรมนิยม ฯ
ปรารมภ์รักแท้มากเมตตา ตนแล
ปองประสงค์ดีสา-รพัดเอื้อ
ไป่คิดจิตเจตนานำชั่ว สู่เลย
ใดชอบประกอบเกื้อกิจให้ตามควร ฯ
เขาทั้งมวลแม้หากเห็นอะไร ผิดฤๅ
ฤๅประจักษ์ตนใจจักฟุ้ง
หลงเดินเพลิดเพลินในทางผิด อยู่นา
ทุกข์ยากภายหน้าคุ้งบีบคั้นทันถึง ฯ
เขาจึงว่ากล่าวตัก-เตือนสอน
ควรจะถึงโทษกรณ์ก็ต้อง
ทำตามหน้าที่ทอนธุระเหตุ เสียแฮ
บ้างแนะนำพร่ำพร้องเพราะพริ้งเพราคำ ฯ
ศาสน์ส่ำสาธกถ้อยสาธร ทั่วแล
หวังประโยชน์ตัดรอนสิ่งร้าย
แต่ตนไป่อาวรณ์เอาวากย์ ใครเลย
คำสั่งสอนแสบละม้ายมีดแกล้งแทงกรรณ ฯ
มันท์หากมุทะลุให้เห็นผิด-
เป็นชอบปล่อยตามจิตโกรธขึ้ง
พลันส่อนิสัยจริตแรงรั่ว ออกแล
กลัวแหละจำนิ่งอึ้งอึดแค้นเคืองใจ ฯ
ไป่อยากฟังไป่ต้องทำตาม คำเลย
ไป่เชื่อไป่พยายามหยุดยั้ง
ไป่เห็นโทษแห่งความประพฤติชั่วนอ
ไป่คิดถึงใครทั้งหมดผู้มีคุณ ฯ
ทารุณทุจริตท้นถมทับ ท่วมเฮย
หากติดสันดานจับแน่นไซร้
ลึกนักจักถอนกลับกลายยาก นักพ่อ
แม้มากเวลาได้สตินั้นแลสม ฯ
นิยมเปรียบด้วยคลื่นโดยความ
ไม่อดทนทำตามศาสน์ถ้อย
แท้โทสะมูลลามลุกก่อ ก่อนแฮ
แรกเกิดแต่เล็กน้อยเนื่องร้ายแรงครัน ฯ
อันธรรมชาติเช่นน้ำในมหาสมุทรฤๅ
ราบรื่นโดยธรรมดาดั่งนั้น
เมื่อลมไม่พัดพาพานหอบ หวนฮือ
จักอาจเป็นคลื่นชั้นแต่น้อยมีไฉน ฯ
ผู้ใดใจกอบด้วยถัมภะ
โกรธต่อคำสอนสละศาสน์แล้ว
อย่าหวังว่าตนจะเจริญต่อ ไปเลย
ปวงทุกข์ภัยไป่แคล้วคลาดแท้คงถึง ฯ
พึงชนผู้เหนี่ยวรั้งเจริญใน ตนนา
จงชนะภูมิภัยอย่าแพ้
ถอยถ่อมทิฐิใจขจัดโกรธ
เชื่อศาสน์อาทรสดับแม้ชอบถ้อยทำตาม ฯลฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ