กำเนิดแห่งสตรีคำโคลง

ดูเดือนเพ็ญเด่นแผ้วพึงชม
ยกกล่าวความเกลากลมกล่อมเกลี้ยง
จากดวงพระจันทร์สมเสริมหยิบ ให้แฮ
มาเปรียบพอเทียบเพี้ยงภาคแม้นพึงหมาย
อันกายคล่องแคล่วชั้นเชิงเหลียว
แลสละสลวยเปรียวโปร่งคล้อย
พะวงหลังระวังเดี๋ยวดูกลับ หน้าตา
หยิบจากงูส่วนน้อยหนึ่งให้ดวงสมร
อ่อนโยนโอนยั่วเย้ายวนยี
มารยาทกิริยาดีย่อมได้
จากเถาชื่อวัลลีลดาประกอบเอย
เป็นส่วนหนึ่งมอบไว้แก่เนื้อนวลจันทร์
หวั่นกลัวตัวสั่นเทิ้มทำนอง
หวาดแต่อันตรายผองหวีดว้า
กายระริกระรัวสยองสยดเยือก สยบเอย
ส่วนแบ่งแห่งใบหญ้าหยิบให้ยลเห็น
ความเป็นผู้เพริศพริ้งเพราเพรียว
เฉลารูปชะลูดเรียวร่างนั้น
นำใจบุรุษเสียวสวาทซ่าน เสน่ห์นอ
ได้จากไม้เลื้อยฟั้นเลือกเฟ้นเกณฑ์ปัน
สรรพางค์ละเอียดเนื้อนวลฉวี
มังสะกัลยาณีน่าใคล้
ธรรมชาตินิ่มหยุ่นมีความอ่อน แอนา
สรรภาคจากดอกไม้นุ่มแม้นเสมอนวล
ทุกส่วนร่างน้อยอ่อนองค์เยาว์
ย่อมหย่อนอ้อนแอ้นเกลากล่อมพร้อม
สรีราพยพเบาแบบบอบ บางเอย
เลือกจากปุยนุ่มน้อมเนื่องชี้ความเบา
เอาท่วงทีที่ค้อนคมขำ
แลเหลือบเมินอายทำท่าชม้อย
สบจิตพิสมัยจำ-นงแห่ง ชายแฮ
จากเนตรลูกเนื้อน้อยหนึ่งได้โดยนิยม
สมสะอาดสะอ้านโอ่สำอาง
เอี่ยมละออบ่จางจัดได้
จากดวงพระสุริยางค์ยามเยี่ยม โพยมเอย
สัมฤทธิ์รังสิตให้แก่เจ้าเยาว์พงา
อาดูรโดยออดอ้อนสำออย
โศกคร่ำโอดครวญคอยแต่เศร้า
ชลนัยน์หลั่งไหลปรอยปรายอาบ ปรางเอย
ได้จากหมอกกาลเช้าไม่ช้าคลาหาย
ความคลายสนเท่ห์สิ้นสงสัย ยากแล
ไม่แน่นอนในใจวุ่นคว้า
อย่างนี้สิกลายไปเป็นอย่าง โน้นนา
ได้จากลมพัดกล้ากลับคว้างวนหวน
ส่วนความขลาดขาดใช้สตินึก
พินิจเหตุผลตรึกตริทั้ง
ตื่นเต้นอุระระทึกกระทบซึ่ง ภัยแฮ
กระต่างธรรมดาตั้งแต่งให้มาเป็น
ความเห็นตนว่าล้ำเลอสวย
แสนโอ่อวดสำรวยยาตรเยื้อง
กรายกรีดกระชดกระชวยกระชุ่ม ชมแฮ
กำเนิดมยุรชาติเปลื้องปลดแสร้งแปลงไป
ละมุนละไมน่าเอื้อเอาดู
งามเงื่อนเตือนตาตรูยิ่งแท้
ถอยถ่อมอ่อนน้อมชูโฉมแม่ งามเอย
เกิดแห่งแสงทองแล้เลือกให้เป็นมา
วาทีมธุระถ้อยสุนทร
เสนาะโสตโอษฐ์เอมอรเอ่ยเอื้อน
หวานวิเวกแว่วอาวรณ์วางสวาท วายฤๅ
เสียงนกนางแอ่นเยื้อนยกสร้างสรรแปลง
ความแข็งกระด้างเมื่อจักแข็ง ขึ้นแล
แข็งกระด้างร้ายแรงเรี่ยวล้ำ
เหลือที่จะชี้แจงให้อ่อน ได้นา
แข็งเกิดแต่เพชรก้ำกึ่งแม้นมาผสม
ควรชมชูเชิดไว้ความหวาน
สารพัดทุกประการลึกซึ้ง
สามารถอาจประหารบุรุษเหตุ หลงเฮย
แบ่งภาคจากน้ำผึ้งเพื่อเชื้อชวนถนอม
ยามตรอมตรมทุกข์แม้มหุจิต ก็ดี
โทสะสุดจะปลิดปล่อยได้
ร้ายกาจอาจหาญผิด-ชอบไป่ รู้เลย
เกิดจากพยัคฆชาติให้สืบสร้างเสริมสรร
อันความพลุ่งพล่านร้อนเร็วหุน หันแฮ
ดับยากหากเฉียวฉุนใช่น้อย
ใจร้อนห่อนเห็นคุณแลโทษ ไฉนนา
กำเนิดอัคนีคล้อยเคลื่อนเมื้อวาแปลง
ร้อนแรงเช่นนั้นย่อมเร็วสลาย หายแล
ร้อนย่อมเป็นเย็นกลายกลับได้
แสนเย็นเยือกเย็นสบายเย็นสุด เย็นนอ
ความแต่งแห่งหินให้อุบัติสร้างความเย็น
อีกเป็นผู้ปากโป้งปรวนแปร กล่าวเฮย
ช่างประจ๋อประแจ๋ใฝ่เฟ้อ
ฟังต้นจวบปลายแปลความเปล่า ประโยชน์นอ
จากนกขุนทองเพ้อพูดแม้นแทนทัน
ยามขวัญเนตรสวาทน้อมถนอมนวล
เสน่ห์ยั่วประนอมยวนหยอกเย้า
สมสนิทครุ่นจิตชวนฤดีชื่น ชมเอย
ได้จากนกเขาเคล้าคู่คล้ายคลึงโฉม
เครื่องประโลมล่อเร้าดำฤษณ์ ราคแล
ความทุกข์สุขชีวิตวุ่นคว้าง
ความไม่วิมุติปลิดปลดชาติ ภพนา
คือโลกสันนิวาสอ้างเหตุให้มัวเมา บารนี ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ