แถลงสุภาษิต

ปราชญเปรียวความรู้คร่ำเพรงครู เราฤๅ
อวยเวทกระวีชูเชิดไว้
วางแบบระบอบบู-ราณบรรพ บอกเฮย
หวังมอบมรดกได้แด่ผู้ภายหลัง ฯ
ดั่งฤๅเราผู้ศิษย์ศึกษา ส่ำพ่อ
จักมิยึดวิทยาอย่างนี้
เป็นพลีเพื่อบูชาชอบเยี่ยง
ทายาทปราชญ์กวีกี้ก่อนได้แสดงสอน ฯ
สืบนามกรว่าข้าคืออนุ ชาติฮา
เป็นศิษย์ตามครูระบุบ่งชั้น
ยิ่งเพียรเพื่อถึงอุ-ดมเอก
เรียกว่าอภิชาตินั้นนั่นแล้ดีเหลือ ฯ
เรียนเพื่อรู้รอบแจ้งจริงมิ ใช่ฤๅ
ฉะนั้นหากอยากเรียนริเริ่มแล้ว
อย่าท้อหย่อนระย่อพิ-ริยภาพ
ผิสละละทิ้งแต้วเติ่งช้าชวนเฟือน ฯ
เกือบเลือนกาลล่วงเข้าเขตสมัย ใหม่พ่อ
กวีว่องวิทยาในบัดนี้
ปราศความนิยมไปเป็นเหตุ
ห่างศิษย์คิดหลู่ลี้ลบข้อครูสอน ฯ
พิทยาภรณ์เพริศพริ้งเพรงงาม
ศิษย์ใหม่มาพาทรามเสื่อมฉะนี้
ชุมเราศิษย์เก่าขามเขาเหตุ ไรเฮย
มาเถิดเชิดวิชากี้เก่าฟื้นฟูผยอง ยิ่งเทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ