เหตุ และ ผล

กลอนกถาภาษิต

๏ เหตุ ความดีมีอยู่ในหมู่มากผล เหล่านี้ชี้วิบากหากตรองเห็น
เหตุ เกลือกกลั้วทั่วไปในประเด็นผล เป็นเช่นชั่วดีมีความจริง
เหตุ เพราะชั่วมั่วเมาเข้าเหยียบย่ำผล คือกรรมก่อนั้นพลันสู่สิง
เหตุ ความดีมีไว้ปราศใครชิงผล ดีวิ่งว่าย วนดลบันดาล
เหตุ ที่สุขสนุกสนานก็ปานนั้นผล ย่อมพลันบรรลุสุขะสานต์
เหตุ พิเคราะห์เหมาะแม้แก้รำคาญผล เดือดดาลร่านเร้าก็เบาคลาย
เหตุ ทั้งนี้มีทั้งนั้นหากมั่นมุ่งผล ดีผดุงแต่ตนน่าขวนขวาย
เหตุ ภาษิตชนิดนี้มีบรรยายผล มุ่งหมายตามสมัยใครก็รู้
เหตุ เพราะเรามิเอาใจจองใฝ่ฝึกผล ความนึกระลึกชั่วจึงกลั้วอยู่
เหตุ เสริมรอนทอนดำริตริตรองดูผล ร้ายดีมีในหมู่นามผู้คน
เหตุ ดีใดใครหวังสอบสังเกตผล ต้องทราบสภาพเลศตามเหตุผล
เหตุ ชอบใดเชิงดีมีในตนผล คือขวนขวายประกอบโดยรอบพลัน
เหตุ ผิดใดไร้ประโยชน์เกิดโทษทั่วผล คือชั่วกลัวเกลียดพึงเกียดกั้น
เหตุ สรุปบริสุทธิ์ยุติธรรม์ผล สบสันติภาพตรองทราบ เทอญฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ