อุปมาธรรมชาติ

๏ อ้าสูริย์อันส่องด้าวเด่นแสง
เป็นใหญ่ในทิวากาลก่องจ้า
พรายโชนช่วงโชติแรงโรจน์เลิศ งามแล
คือเครื่องแต่งฟ้าหล้าแหล่งศรี ฯ
๏ อ้าจันทร์อันเจิดห้องหนหาว
เป็นใหญ่ในราตรีตรู่แคล้ว
เกลื่อนกลาดดาดดวงดาวดูปลั่ง เปล่งแฮ
ประดับโลกให้แผ้วผ่องงาม ฯ
๏ อ้าไพรอันพรั่งพร้อมพฤกษพน เฝือนฮา
ยังเหล่าเขาเล็กหลามใหญ่สล้าง
เนืองนับสรรพสัตว์บนบกหลาก ชนิดนา
งามสุดดุจแสร้งสร้างแต่งสรร ฯ
๏ อ้าสมุทรอันมากซึ้งสายชล เชี่ยวฮา
เกลียวคลื่นครืนโครมครันครั่นครื้น
กอปรส่ำสัตว์น้ำยลงามยิ่ง งามแฮ
งามแห่งภาพห้วงพื้นแผ่นทะเล ฯ
๏ ธรรมชาติอาทิ์สิ่งอ้างอรรถแถลง มาแล
หากอุปมาโดยเอ-กเทศไซร้
ฉันใดอุปมัยแสดงดุจดั่ง ด้าวฤๅ
สาธกยกถ้อยให้ตริเห็น ฯ
๏ แดนใดมั่งคั่งพร้อมเพรียงประชา ชนแฮ
สามัคคีบำเพ็ญจิตพ้อง
ประพฤติยึดจรรยานิยมถูก ธรรมนอ
อีกเชี่ยวความรู้ซร้องศึกษา ฯ
๏ รักกันพันผูกน้อมในพรรค ตนพ่อ
บเบียดเบียนบีฑาโทษบ้าย
หมายสงบมั่นสงวนศักดิ์พยุงสู่ เจริญแล
ดีมุ่งใดแม้ร้ายรีบถอน ฯ
๏ ฤๅคิดลบหลู่ล้างกันแล กันเลย
ประโยชน์ตนตัดรอนสละให้
แก่หมู่บ่รู้แปรปรวนสัตย์
ต่อชาติศาสน์ทั้งให้เทอดเศียร ฯ
๏ นิตย์ระมัดจัดกั้นกันริปู
ชื่อว่าภัยพาเหียรหากพ้อง
เราจะปล่อยประตูเปิดโร่ อยู่ฤๅ
ฤๅรีบทำรั้วป้องปิดเสีย ฯ
๏ มิควรคุยโอ่โอ้อวดโผง พูดเลย
ประมาทอาจพลาดเพลียเพลี่ยงพลั้ง
ผู้ใหญ่ท่านชักโยงชอบเยี่ยง แล้วพ่อ
เห็นถ่องถูกต้องตั้งจิตทำ ฯ
๏ บเบี่ยงเบนเลี่ยงลี้หลีกกิจ
อันจะควรให้สำ-เร็จได้
ถึงชีพก็รีบปลิดปลงเพื่อ ผลเทอญ
ชูชื่อเชิดช้อนไว้ว่าดี ฯ
๏ ราษฎร์เมืองใดเมื่อได้มีอุดม ฉะนี้แล
ควรนับว่าเป็นศรีแห่งแคว้น
งามเกียรติตระการสม-บูรณ์ศักดิ์
เครื่องประดับใดสู้แม้นบ่มี ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ