สัตว์หน้าขน

ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒ 
๏ อดีตกาละคราหนึ่งจะกล่าวถึงพระราชา
พระองค์เคยเสวยรา-ชะสมบัติณรัฐไหน
๏ มิจำเป็นจะต้องแจ้งเฉลยแพร่งแถลงนัย
พิจารณ์เรื่องเถอะเครื่องไขสุภาษิตคดีสาร
๏ พระราชาพระองค์นั้นธทรงธรรมกรุณมาน
ประกอบเมตจิตฐานชนกแห่งประชากร
๏ อนึ่งอัธยาศัยพระรักใคร่และอาทร
เพราะโปรดรักนิรันดรณ สัตว์นามะ ว่า “ลิง”
๏ พระปรารมภะเปรมราช-หทัยปรารถนาจริง
ฉะนั้นใครจะท้วงติงและแท้ต้องนิยมตาม
๏ ก็ยังมีกระบี่หนึ่งฉลาดซึ่งกระทำความ
ผดุงราชกมลงามสงวนรักสุภักดี
๏ พระราชาเสด็จไหนก็โดยในขบวนมี
อมาตย์สรรพะเสนีขนัดห้อมและแห่แหน
๏ ณ วังในผิ ชนนอกจะเข้าออกสิกลัวแกลน
สวานั่นประหนึ่งแทนประมุขราชมณเฑียร
๏ และแม้เมื่อ ธ สู่ราช-ผทมอาสน์ก็ยังเพียร
พิทักษ์ภาระเพื่อเกียร-ติยศเยี่ยงกะอยู่งาน
๏ ณ มือขวาขยับพัดผจงปัดและโบกราน
มิให้ริ้นและยุงพานพะพ้องร่างพระราชา ฯ
ฉบัง ๑๖ 
๏ ข้อแน่แท้นั้นธรรมดาจอมรัฐขัตติยา-
ธิราชที่ราชบรรทม 
๏ บห่อนเว้นซ่อนสิ่งนิยมอ้างขรรค์อันคม
เป็นอาทิเป็นสาตราประหาร 
๏ เตรียมเผื่อเพื่อไสยาการหากเหตุเภทพาล
พิบัติอุปบัติเบียนมี 
๏ จักได้ใช้พลันทันทีกันภัยไว้ดี
กว่าแก้หรือแก้กาลหลัง 
๏ ขณะนั้นบันดาลการณ์บัง-เกิดเห็นเช่นดัง
กะแกล้งกะแสร้งเสกสรร 
๏ เนื่องฉะนี้ด้วยมีแมลงวันตัวหนึ่งซึ่งพลัน
วะว่อนวะวู่จู่บิน 
๏ เสมือนเห็นราชเป็นก้อนดินฤๅคูถเคยกิน
ก็เกาะก็กวนลวนลาม 
๏ ตอมไต่ไชชอนพรอนตามสรีระไท้ไป่ขาม
หลบพัดลิงพัดลมพาน 
๏ จู่หนีจากนี่รี่รานเราะโน่นโผนทะยาน
ขยับเขยื้อนเคลื่อนไป 
๏ เล่ห์ล้อล่อวอกตัวไวเต้นอยู่ไหวไหว
โดดบ้างและบ้างพลางบิน ฯ 
วิชชุมาลาฉันท์ ๘ 
๏ วานร ตัวยงบัดบงเหตุนั้น
จิตโหดโกรธพลันโม่ห์มึนขึ้นถวิล
นี่ไฉนหนออ้าย-สัตว์ร้ายหมายจินต์
กวนราชอาจนิน-ทาถึงซึ่งกู
๏ เอาชีพเสียเถิดทางเลิศเกิดผล
เราฤๅเรียกตนเต็มตั้งกตัญญู
มือเอื้อมหยิบขรรค์คมครันอันอยู่
ใต้ที่ยี่ภู่แห่งภูธรผทม
๏ เงือดเงื้อเพื่อหมายทำลายชีวิต
ให้แมลงวันปลิดปลงชีพปลื้มชม
เชื่อชัดกัตเวทิ์หวังเหตุเห็นสม
เอิบรื่นอารมณ์เริงร่าง่าขรรค์
๏ แมลงวันกลั่นกล้าบินถามาไป
บัดนั้นทันใดโผจับฉับพลัน
ตรงยอดทรวงราชสมมาตรขมีขมัน
ลิงล้ำสำคัญจ้วงแสงแทงลง ฯ
โตฏกฉันท์ ๑๒ 
๏ เหมาะกะอกทะลุอาสน์ชิวะราชประลุปลง
ดุจะมัจจุประสงค์อวสานะสมัย
๏ คตินี่จะแนะหมายอธิบายอุปมัย
อุปมานยะไขพิเคราะห์เหตุผลมวล
๏ ก็เพราะราชอุปกา-ระณฐานะมิควร
อประโยชนะทวนดละไท้ผิจะถาม
๏ ระบุเล่ห์ทุระลา-มกะวานระนาม
น่ะแหละสัตว์หินะทรามมุขะโลมะแถลง
๏ สิก็เห็นผลโหดนิรโสตถิบแพลง
กลวาทะแสดงปริยายยละเทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ