กวีสี่

โคลง ๔ สุภาพ

วรรณนาจำแนกเชื้อชนกวี
จตุพิธประเภทมีมาตรรู้
ย่อมนับว่าเป็นศรีสุวพิท ยานา
หลากอย่างต่างชนิดผู้ผูกพร้องเชิงประพันธ์ ฯ

๑ จินตกวี

สมัญญ์นามพวกหนึ่งแจ้งจินต์กวี
พร่ำพจน์โดยวิธีท่านนั้น
วางโครงแห่งเรื่องดีดำริ ตลอดแล
จึ่งระจิตอีกชั้นหนึ่งได้ดังประสงค์ ฯ

๒. สุตกวี

พวกหนึ่งยงยิ่งด้วยความจำ
ทราบเรื่องโดยสดับสำ-เหนียกแล้ว
เชลงความแต่งตามลำ-ดับแห่ง เรื่องแฮ
เรียกสุตะกวีแกล้วกล่าวถ้อยทางฟัง ฯ

๓. อัตถกวี

ยังพวกหนึ่งชื่ออ้างอัตถะ กวีฤๅ
สบสิ่งเป็นจริงประ-จักษ์แจ้ง
ฤๅทราบสรรพสภาพะพานเนตร ท่านนา
เก็บลิขิตประดิษฐ์แสร้งสฤษดิ์ต้องตามความ ฯ

๔. ปฏิภาณกวี

กวีนางหนึ่งนั้นพรรคปฏิภาณ
เฉียบเชี่ยวชวนะญาณยิ่งผู้
อาจเฉลยเอ่นคำขานคำแห่ง ท่านแฮ
เป็นวากย์เชิงกวีรู้รอบล้ำเลอเฉลียว ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ