วัสสานฤดู

กมลฉันท์ ๑๒ 
นฤโฆษคะนองศัพ-ทะสดับคะเครงครืน
ณนภางคะกลางคืนขณะบ้างก็กลางวัน
พละวายุพาเมฆอดิเรกระเรียงรัน
ตะละก้อนและกลุ่มอันชระอุ่มคะคลุ้มฝน
ละเลาะฟ่องละล่องฟ้าจระฝ่าโพยมยล
แน่ะพยับชะอับจนระวิจันทร์ก็เจื่อนแสง
บ สว่าง และบางทีอสนีก็สำแดง
สุรฤทธิเริงแรงระยะแลบปละแปลบหาว
และจะเห็นมิเว้นห่างนภะคราง, ณบางคราว
เหมาะก็ผ่าก็ซ่าพราวพระพิรุณธโรยฝน
ผิวะใฝ่หทัยเฝ้าพิเคราะห์, เราก็ร้อนรน
เพราะฤดูสิสู้ทนทรมานประมวลวัน
ก็มีน้อยและคอยแต่ตริจะแปรจะเปลี่ยนผัน
ภพะ “อุณหภูมิ” อันระอุเฝือก็เหลือฝืน
วิเคราะห์เห็นเพราะเป็นตามอุตุยามนิยมฝืน
คติเยี่ยงจะเลี่ยงขืนละก็ขัดกะโลกเขา
ขณะนี้แหละที่นับณระดับฤดูเรา
ปะทะร้อนจะผ่อนเพลาและก็พลันจะสำราญ
ระบุวาระอาณัติดุจะวัตถุสัญญาณ
ยุติโดยบันดาลมรสุมสมัยมา
ประลุมาสและยาตรย่างณ ระหว่างและเวลา
ปริวรรตนะวัสสา-น ฤดูก็ดีใจ
รุจิจิต บ ผิดเรานระเขาและใครไหน
ก็นิยมจะรมย์ในทินฤกษะเบิกเย็น
และก็ย่อมจะพร้อมชื่นมนะรื่นระเริงเป็น
สุขะกายสบายเพ็ญพละภาพภิย์โยชนม์
ก็เพราะธรรมชาติช่วยทะนุด้วยผดุงปรน
ประดิพัทธ์กะสัตว์คนและกะของแน่ะมองดู
ดรุพฤกษ์สะพรั่งหญ้าและลดาระดาษภูว์
ก็ผลิช่อละออชูผลดอกและออกใบ
สระและบึง ณ บางแห่งชละแหล่งสิแลไป
ก็ปทุมกระพุ่มไพ-จิตรภาพพินิจเห็น
ณนภาทิชาพร้องสรร้องจรัลเป็น
รมสุขมิทุกข์เข็ญยุคะร้อนจะผ่อนหาย
ฯลฯ ฯลฯ ลักษณาการกลผ่านประสบภาย
ณวิถีและที่หมายเหมาะจะเพ่งจะพึงมอง
ก็ประมวลละล้วนผา-สุกะสาวะภาพผอง
ผิพิจารณาตรองจะตระหนักประจักษ์ใจ
เฉพาะอ้างแหละอย่างยิ่งน่ะก็หญิงและชายใน
วยะสาวและหนุ่มไส-ยนะตื่นก็ชื่นบาน
บทจร ณ ตอนเช้าพิศเพราพะพราวปาน
บุษบาผกามาลย์ณ สมัยอุทัยเทียว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ