สหลักษณ์

ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒ 
เชลงคำเฉลยไขพจีนัยผจงนำ
แสดงโดยสดับดำริคาดเห็นจะเป็นจริง ฯ
ผิใครชอบก็เชิญอ่านบถูกฐานจะค้านติง
จะพูดพ้อจะพาดพิงจะหยันหยามก็ตามที ฯ
อุทิศผู้จะฝึกใฝ่กระมลในวิชาดี
แถลงโดยประเภทมีจตุพิพิธ จะเพียรเรียน ฯ
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 
เรียนผูกประพันธ์พจน์ก็จรดจรุงเขียน
คำแนบสนิทเนียนนยะเรียบระเบียบควร ฯ
แยกย้ายขยายอัตถ์บมิขัด ณ สำนวน
ซึมทราบ ณภาพชวนนระอ่านพิจารณ์ฟัง ฯ
เรื่องดีเพราะที่แต่งกระจะแจ้งและจริงจัง
เงื่อนงำมิกำบังขณะจบประจักษ์ความ ฯ
เรียนรำระบำฟ้อนกรอ่อนชะอ้อนงาม
ท่วงทีกระทำตามบทะดัดมิขัดเขิน ฯ
ท่าขันก็ชอบเชิงบมิเพลิงมิเลยเกิน
ลุกนั่งกระทั่งเดินดุจะบทจะเป็นไป ฯ
ท่ารักและท่าเกลียดดุและเคียดประการไร
ถูกต้องลบองในกิริยาจริตเสียง ฯ
เรียนขับประโคมดีดดุริย์คีตก็จำเรียง
เฉื่อยฉ่ำ ณ สำเนียงเสนาะนันทะสำนาน ฯ
กล่อมกลมผสมจัง-หวะประนังผสานขาน
เพลงโลมก็ฟังลานจิตะเสียวกระสันต์กาม ฯ
เพลงโศกก็เศร้าใจฉุระโหววะหวิวหวาม
เพลงเดินก็ชวนตามสรศัพทะดนตรี ฯ
เรียนจิตรกรรมโก-ศละการประการมี
เขียนลายระบายสีพิศะเส้นก็เห็นสวย ฯ
วาดลง ณ แผ่นแผนยละแสนจะงงงวย
เด่นงามอร่ามทวยนระหลากตะลึงลาน ฯ
ภาพซึ้งประหนึ่งชี-วิตะมีกระมลมาน
ชวนชมนิยมปานดุจะจริงประจักษ์ครัน ฯ
สี่นี้แหละมีลัก-ษณะหลักเสมือนกัน
เนื่องในนิสัยฝันนิจะฝึกและศึกษา ฯ
ต้องทำและบำเพ็ญบ มิเว้นระหว่างครา
ไป่คร้านและนานกา-ละก็อาจจะดีเอง ฯ
หัดใหม่ผิใครหมิ่นและติฉินก็ตามเพลง
ควรจำและยำเยงเฉพาะผู้พระครูบา ฯ
เรียนใดจะสำเร็จผลเผล็ดเพราะศึกษา
ใครที่จะดีมาณ อุทรบห่อนมี ฯ
สี่นี้แหละเป็นสา-ระวิชากระวีตรี
รู้จริงและรู้ดีจะประสบประสงค์ผล ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ