๔๕ ประกาศคนเล่นว่าวให้ระวังสายป่าน

คัดจากหมายรับสั่ง

วันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จุลศักราช ๑๒๑๗

พระยาเพ็ชรปาณีรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้นายอำเภอป่าวร้องประกาศข้าราชการแลราษฎรที่เปนนักเลงเล่นว่าวเอาว่าวขึ้น ก็ให้เล่นแต่ตามท้องสนามแถบที่ว่างเปล่า ไม่ห้ามปรามดอกให้เล่นเถิด แต่อย่าให้สายป่านว่าวไปถูกเกี่ยวข้องพระมหาปราสาท พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ช่อฟ้าใบระกา พระมหามณเฑียร พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง แลช่อฟ้าใบระกาวัดวาอารามให้หักพังได้ ถ้าผู้ใดชักว่าวไม่ระวังให้สายป่านพาดไปถูกต้องของหลวง แลวัดวาอารามให้หักพังยับเยินเสียไป จะเอาตัวเจ้าของว่าวเปนโทษตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ