๓๘ ประกาศห้ามไม่ให้คนสูบฝิ่นเปนขุนหมื่นรับเบี้ยหวัด

คัดจากหมายรับสั่ง

วันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก

พระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ข้าเจ้าบ่าวขุนนางคบหากันสูบฝิ่นกินฝิ่นเปนอันมาก แต่งให้กองจับออกจับได้ตัวมาชำระซักถามได้ความว่าเปนขุนหมื่นพันทนายข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดก็มีอยู่เนืองๆ เจ้าหมู่มูลนายปิดบังอำพรางไว้ ต้องจับตัวมาชำระเกลือกจะยังหาสิ้นเชิงไม่ คนชั่วจำพวกนี้หาควรที่จะเปนข้าราชการรับพระราชทานเบี้ยหวัดไม่

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่นี้สืบไปภายน่า ห้ามอย่าให้เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี เอาคนสูบฝิ่นกินฝิ่นเข้ามาตั้งเปนขุนหมื่นพันทนายข้าราชการ รับพระราชทานเบี้ยหวัดเปนอันขาดทีเดียว ถ้าเจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี หมู่ใดกรมใดฝ่าฝืนขืนพระราชบัญญัติเอาคนสูบฝิ่นกินฝิ่นเข้ามารับพระราชทานเบี้ยหวัดในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีผู้สืบเสาะจับตัวได้ก็จะคืนเงินเบี้ยหวัดคนสูบฝิ่นเข้าท้องพระคลัง แล้วจะให้ปรับไหมเอาเงินเจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี ให้กับผู้จับตามบรรดาศักดิ์ แลจะเอาโทษเจ้าหมู่มูลนายกรมนั้นคนนั้นตามโทษานุโทษ

ให้มหาดไทย กลาโหม พระสัสดี หมายประกาศกำชับกำชาให้รู้จงทั่วทุกหมู่ทุกกรมตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ