๔๑ ประกาศไม่ทรงติเตียนคน ๔ จำพวก

ลงวันพฤหัศบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาลฉศก

มีพระบรมราชโอการให้ประกาศพระราชดำริห์สังเขปมาให้ท่านทั้งปวงทราบพระราชอัธยาศรัย ว่าไม่ทรงติเตียนคน ๔ จำพวก ที่จะว่าข้างต้น และไม่โปรดคนจำพวก ๑ ที่จะว่าข้างปลาย แลอธิบายโดยพิศดารให้ท่านทั้งปวงทราบเถิด

(๑) คนมีอุปนิสัยเปนไปตามอุปนิสัยของตัว ก็ทรงเห็นชอบด้วย

(๒) คนที่ต่ำวาศนาแล้วประพฤติสมควรแก่วาศนา ตามได้ตามมี ตามที่ตามทาง ก็ทรงเห็นชอบด้วย

(๓) คนที่วาศนาน้อย ฝากตัวทั่วไปโน่นบ้างนี่บ้าง ก็ทรงเห็นชอบด้วย

(๔) คนที่มีสารทุกข์แล้ว เปนไปตามสารทุกข์ของตัว ก็ทรงเห็นชอบด้วย

แต่คนที่มีสารทุกข์แล้วคิดไปอย่างไร มาให้นั่งแลเดินในที่ในทางอันไม่ควรแก่ตัว มาทำแลประพฤติให้แหลมให้ประหลาดเปนที่จะให้คนอื่นรู้เห็นแล้วคิดไปต่างๆ ก่อเหตุให้เปนที่หม่นหมองข้างโน้นข้างนี้นั้น ติดจะทรงชังไม่โปรด ไม่ชอบพระราชหฤทัยเลย คนเช่นนี้เปนแต่มดไต่ข้อเท้าผู้มีวาศนาให้รำคาญ ขอเสียอย่าให้ท่านผู้ภักดีต่อราชการเอามายกยอให้เปลืองเบี้ยหวัดเปล่าๆ ถ้าได้ราชการแผ่นดินจงเอาเทอญ

ประกาศมาณวันพฤหัศบดี เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาลฉศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ