เหตุ และ ผล

กลอนกถาภาษิต

๏ เหตุ ความดีมีอยู่ในหมู่มาก ผล เหล่านี้ชี้วิบากหากตรองเห็น
เหตุ เกลือกกลั้วทั่วไปในประเด็น ผล เป็นเช่นชั่วดีมีความจริง
เหตุ เพราะชั่วมั่วเมาเข้าเหยียบย่ำ ผล คือกรรมก่อนั้นพลันสู่สิง
เหตุ ความดีมีไว้ปราศใครชิง ผล ดีวิ่งว่าย วนดลบันดาล
เหตุ ที่สุขสนุกสนานก็ปานนั้น ผล ย่อมพลันบรรลุสุขะสานต์
เหตุ พิเคราะห์เหมาะแม้แก้รำคาญ ผล เดือดดาลร่านเร้าก็เบาคลาย
เหตุ ทั้งนี้มีทั้งนั้นหากมั่นมุ่ง ผล ดีผดุงแต่ตนน่าขวนขวาย
เหตุ ภาษิตชนิดนี้มีบรรยาย ผล มุ่งหมายตามสมัยใครก็รู้
เหตุ เพราะเรามิเอาใจจองใฝ่ฝึก ผล ความนึกระลึกชั่วจึงกลั้วอยู่
เหตุ เสริมรอนทอนดำริตริตรองดู ผล ร้ายดีมีในหมู่นามผู้คน
เหตุ ดีใดใครหวังสอบสังเกต ผล ต้องทราบสภาพเลศตามเหตุผล
เหตุ ชอบใดเชิงดีมีในตน ผล คือขวนขวายประกอบโดยรอบพลัน
เหตุ ผิดใดไร้ประโยชน์เกิดโทษทั่ว ผล คือชั่วกลัวเกลียดพึงเกียดกั้น
เหตุ สรุปบริสุทธิ์ยุติธรรม์ ผล สบสันติภาพตรองทราบ เทอญฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ