สหลักษณ์

ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒  
เชลงคำเฉลยไข พจีนัยผจงนำ
แสดงโดยสดับดำ ริคาดเห็นจะเป็นจริง ฯ
ผิใครชอบก็เชิญอ่าน บถูกฐานจะค้านติง
จะพูดพ้อจะพาดพิง จะหยันหยามก็ตามที ฯ
อุทิศผู้จะฝึกใฝ่ กระมลในวิชาดี
แถลงโดยประเภทมี จตุพิพิธ จะเพียรเรียน ฯ
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  
เรียนผูกประพันธ์พจน์ ก็จรดจรุงเขียน
คำแนบสนิทเนียน นยะเรียบระเบียบควร ฯ
แยกย้ายขยายอัตถ์ บมิขัด ณ สำนวน
ซึมทราบ ณภาพชวน นระอ่านพิจารณ์ฟัง ฯ
เรื่องดีเพราะที่แต่ง กระจะแจ้งและจริงจัง
เงื่อนงำมิกำบัง ขณะจบประจักษ์ความ ฯ
เรียนรำระบำฟ้อน กรอ่อนชะอ้อนงาม
ท่วงทีกระทำตาม บทะดัดมิขัดเขิน ฯ
ท่าขันก็ชอบเชิง บมิเพลิงมิเลยเกิน
ลุกนั่งกระทั่งเดิน ดุจะบทจะเป็นไป ฯ
ท่ารักและท่าเกลียด ดุและเคียดประการไร
ถูกต้องลบองใน กิริยาจริตเสียง ฯ
เรียนขับประโคมดีด ดุริย์คีตก็จำเรียง
เฉื่อยฉ่ำ ณ สำเนียง เสนาะนันทะสำนาน ฯ
กล่อมกลมผสมจัง- หวะประนังผสานขาน
เพลงโลมก็ฟังลาน จิตะเสียวกระสันต์กาม ฯ
เพลงโศกก็เศร้าใจ ฉุระโหววะหวิวหวาม
เพลงเดินก็ชวนตาม สรศัพทะดนตรี ฯ
เรียนจิตรกรรมโก- ศละการประการมี
เขียนลายระบายสี พิศะเส้นก็เห็นสวย ฯ
วาดลง ณ แผ่นแผน ยละแสนจะงงงวย
เด่นงามอร่ามทวย นระหลากตะลึงลาน ฯ
ภาพซึ้งประหนึ่งชี- วิตะมีกระมลมาน
ชวนชมนิยมปาน ดุจะจริงประจักษ์ครัน ฯ
สี่นี้แหละมีลัก- ษณะหลักเสมือนกัน
เนื่องในนิสัยฝัน นิจะฝึกและศึกษา ฯ
ต้องทำและบำเพ็ญ บ มิเว้นระหว่างครา
ไป่คร้านและนานกา- ละก็อาจจะดีเอง ฯ
หัดใหม่ผิใครหมิ่น และติฉินก็ตามเพลง
ควรจำและยำเยง เฉพาะผู้พระครูบา ฯ
เรียนใดจะสำเร็จ ผลเผล็ดเพราะศึกษา
ใครที่จะดีมา ณ อุทรบห่อนมี ฯ
สี่นี้แหละเป็นสา- ระวิชากระวีตรี
รู้จริงและรู้ดี จะประสบประสงค์ผล ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ