กวีสี่

โคลง ๔ สุภาพ

วรรณนาจำแนกเชื้อ ชนกวี
จตุพิธประเภทมี มาตรรู้
ย่อมนับว่าเป็นศรี สุวพิท ยานา
หลากอย่างต่างชนิดผู้ ผูกพร้องเชิงประพันธ์ ฯ

๑ จินตกวี

สมัญญ์นามพวกหนึ่งแจ้ง จินต์กวี
พร่ำพจน์โดยวิธี ท่านนั้น
วางโครงแห่งเรื่องดี ดำริ ตลอดแล
จึ่งระจิตอีกชั้น หนึ่งได้ดังประสงค์ ฯ

๒. สุตกวี

พวกหนึ่งยงยิ่งด้วย ความจำ
ทราบเรื่องโดยสดับสำ- เหนียกแล้ว
เชลงความแต่งตามลำ- ดับแห่ง เรื่องแฮ
เรียกสุตะกวีแกล้ว กล่าวถ้อยทางฟัง ฯ

๓. อัตถกวี

ยังพวกหนึ่งชื่ออ้าง อัตถะ กวีฤๅ
สบสิ่งเป็นจริงประ- จักษ์แจ้ง
ฤๅทราบสรรพสภาพะ พานเนตร ท่านนา
เก็บลิขิตประดิษฐ์แสร้ง สฤษดิ์ต้องตามความ ฯ

๔. ปฏิภาณกวี

กวีนางหนึ่งนั้นพรรค ปฏิภาณ
เฉียบเชี่ยวชวนะญาณ ยิ่งผู้
อาจเฉลยเอ่นคำขาน คำแห่ง ท่านแฮ
เป็นวากย์เชิงกวีรู้ รอบล้ำเลอเฉลียว ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ