กำเนิดแห่งสตรีคำโคลง

ดูเดือนเพ็ญเด่นแผ้ว พึงชม
ยกกล่าวความเกลากลม กล่อมเกลี้ยง
จากดวงพระจันทร์สม เสริมหยิบ ให้แฮ
มาเปรียบพอเทียบเพี้ยง ภาคแม้นพึงหมาย
อันกายคล่องแคล่วชั้น เชิงเหลียว
แลสละสลวยเปรียว โปร่งคล้อย
พะวงหลังระวังเดี๋ยว ดูกลับ หน้าตา
หยิบจากงูส่วนน้อย หนึ่งให้ดวงสมร
อ่อนโยนโอนยั่วเย้า ยวนยี
มารยาทกิริยาดี ย่อมได้
จากเถาชื่อวัลลี ลดาประกอบเอย
เป็นส่วนหนึ่งมอบไว้ แก่เนื้อนวลจันทร์
หวั่นกลัวตัวสั่นเทิ้ม ทำนอง
หวาดแต่อันตรายผอง หวีดว้า
กายระริกระรัวสยอง สยดเยือก สยบเอย
ส่วนแบ่งแห่งใบหญ้า หยิบให้ยลเห็น
ความเป็นผู้เพริศพริ้ง เพราเพรียว
เฉลารูปชะลูดเรียว ร่างนั้น
นำใจบุรุษเสียว สวาทซ่าน เสน่ห์นอ
ได้จากไม้เลื้อยฟั้น เลือกเฟ้นเกณฑ์ปัน
สรรพางค์ละเอียดเนื้อ นวลฉวี
มังสะกัลยาณี น่าใคล้
ธรรมชาตินิ่มหยุ่นมี ความอ่อน แอนา
สรรภาคจากดอกไม้ นุ่มแม้นเสมอนวล
ทุกส่วนร่างน้อยอ่อน องค์เยาว์
ย่อมหย่อนอ้อนแอ้นเกลา กล่อมพร้อม
สรีราพยพเบา แบบบอบ บางเอย
เลือกจากปุยนุ่มน้อม เนื่องชี้ความเบา
เอาท่วงทีที่ค้อน คมขำ
แลเหลือบเมินอายทำ ท่าชม้อย
สบจิตพิสมัยจำ- นงแห่ง ชายแฮ
จากเนตรลูกเนื้อน้อย หนึ่งได้โดยนิยม
สมสะอาดสะอ้านโอ่ สำอาง
เอี่ยมละออบ่จาง จัดได้
จากดวงพระสุริยางค์ ยามเยี่ยม โพยมเอย
สัมฤทธิ์รังสิตให้ แก่เจ้าเยาว์พงา
อาดูรโดยออดอ้อน สำออย
โศกคร่ำโอดครวญคอย แต่เศร้า
ชลนัยน์หลั่งไหลปรอย ปรายอาบ ปรางเอย
ได้จากหมอกกาลเช้า ไม่ช้าคลาหาย
ความคลายสนเท่ห์สิ้น สงสัย ยากแล
ไม่แน่นอนในใจ วุ่นคว้า
อย่างนี้สิกลายไป เป็นอย่าง โน้นนา
ได้จากลมพัดกล้า กลับคว้างวนหวน
ส่วนความขลาดขาดใช้ สตินึก
พินิจเหตุผลตรึก ตริทั้ง
ตื่นเต้นอุระระทึก กระทบซึ่ง ภัยแฮ
กระต่างธรรมดาตั้ง แต่งให้มาเป็น
ความเห็นตนว่าล้ำ เลอสวย
แสนโอ่อวดสำรวย ยาตรเยื้อง
กรายกรีดกระชดกระชวย กระชุ่ม ชมแฮ
กำเนิดมยุรชาติเปลื้อง ปลดแสร้งแปลงไป
ละมุนละไมน่าเอื้อ เอาดู
งามเงื่อนเตือนตาตรู ยิ่งแท้
ถอยถ่อมอ่อนน้อมชู โฉมแม่ งามเอย
เกิดแห่งแสงทองแล้ เลือกให้เป็นมา
วาทีมธุระถ้อย สุนทร
เสนาะโสตโอษฐ์เอมอร เอ่ยเอื้อน
หวานวิเวกแว่วอาวรณ์ วางสวาท วายฤๅ
เสียงนกนางแอ่นเยื้อน ยกสร้างสรรแปลง
ความแข็งกระด้างเมื่อ จักแข็ง ขึ้นแล
แข็งกระด้างร้ายแรง เรี่ยวล้ำ
เหลือที่จะชี้แจง ให้อ่อน ได้นา
แข็งเกิดแต่เพชรก้ำ กึ่งแม้นมาผสม
ควรชมชูเชิดไว้ ความหวาน
สารพัดทุกประการ ลึกซึ้ง
สามารถอาจประหาร บุรุษเหตุ หลงเฮย
แบ่งภาคจากน้ำผึ้ง เพื่อเชื้อชวนถนอม
ยามตรอมตรมทุกข์แม้ มหุจิต ก็ดี
โทสะสุดจะปลิด ปล่อยได้
ร้ายกาจอาจหาญผิด- ชอบไป่ รู้เลย
เกิดจากพยัคฆชาติให้ สืบสร้างเสริมสรร
อันความพลุ่งพล่านร้อน เร็วหุน หันแฮ
ดับยากหากเฉียวฉุน ใช่น้อย
ใจร้อนห่อนเห็นคุณ แลโทษ ไฉนนา
กำเนิดอัคนีคล้อย เคลื่อนเมื้อวาแปลง
ร้อนแรงเช่นนั้นย่อม เร็วสลาย หายแล
ร้อนย่อมเป็นเย็นกลาย กลับได้
แสนเย็นเยือกเย็นสบาย เย็นสุด เย็นนอ
ความแต่งแห่งหินให้ อุบัติสร้างความเย็น
อีกเป็นผู้ปากโป้ง ปรวนแปร กล่าวเฮย
ช่างประจ๋อประแจ๋ ใฝ่เฟ้อ
ฟังต้นจวบปลายแปล ความเปล่า ประโยชน์นอ
จากนกขุนทองเพ้อ พูดแม้นแทนทัน
ยามขวัญเนตรสวาทน้อม ถนอมนวล
เสน่ห์ยั่วประนอมยวน หยอกเย้า
สมสนิทครุ่นจิตชวน ฤดีชื่น ชมเอย
ได้จากนกเขาเคล้า คู่คล้ายคลึงโฉม
เครื่องประโลมล่อเร้า ดำฤษณ์ ราคแล
ความทุกข์สุขชีวิต วุ่นคว้าง
ความไม่วิมุติปลิด ปลดชาติ ภพนา
คือโลกสันนิวาสอ้าง เหตุให้มัวเมา บารนี ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ