วัน ๓ ๕ฯ ๓ ค่ำ

วัน ๓ ๓ ค่ำ

๏ ในวันนี้มียายชีมาเฝ้าแหน นำเอาแหวนพลอยทับทิมบุษย์จิ้มบ่า
ว่าเปนทองของประทานนานเวลา ที่คูหาเพิงเพชรบุรี
มาภายหลังไม่สบายจึงย้ายถิ่น มาจำศิลอยู่ที่วัดตาลนี่
จึงตั้งสัตย์อธิษฐานทางวาจี ว่าถ้าพระบารมีจะยืนยง
พระโอรสจะได้สืบประยูรศักดิ ให้ได้พลอยจงประจักษ์ตามประสงค์
จะทำแหวนไว้ให้ได้สักวง วันหนึ่งลงไปสวดมนต์บนลานวัด
ตบันหมากสากกระทุ้งที่พื้นถี่ พลอยเม็ดนี้ผุดกระเด็นเห็นถนัด
จึงได้เห็นเปนอัศจรรย์ชัด จึงได้จัดเรือนประจำทำแหวนไว้
แล้วตั้งจิตต์คิดจะหาเวลาเฝ้า ขอทูลเกล้าถวายไว้ให้จงได้
เปนคู่พระบารมีดีกระไร แกใส่ใหญ่ยืดยาวเรื่องราวความ
ดูเรื่องราวกล่าวมาน่าสงไสย จะเปนใครดีดใครอยากใคร่ถาม
ยายหลวงชีนี้เปนใหญ่ในอาราม ลูกศิษย์ตามแกเปนพรวนล้วนบวชชี
อยากได้พลอยก็จะคอยมาดีดให้ ฤๅครูใหญ่ดีดถวายหมายตักปี้
รับสั่งว่าชั่งเถอะยุติที สามโมงมีเศษไม่มากจากพลับพลา
เสด็จลงทรงเรือที่นั่งน้อย แจวเคลื่อนคล้อยล่องบากออกจากท่า
ต้องอ้อมหัวหาดบังฝั่งคงคา ย้อนขึ้นมาเทียบจอดทอดตพาน
วัดหลุมดินถิ่นเดิมชำรุดร้าง เดี๋ยวนี้สร้างขึ้นใหม่ใหญ่สอ้าน
ชื่อสุรชายารามนามประทาน ตามยศท่านเจ้าของวัดที่ศรัทธา
เสด็จขึ้นตามทางกลางอาวาส ล้วนปูลาดอิฐขวางที่ข้างขวา
การเปรียญกว้างขวางอย่างศาลา พระสงฆ์ห้าองค์นั่งอยู่หลังนี้
เสด็จขึ้นปราไสทรงไต่ถาม ถึงทุกข์สุขได้ความโดยถ้วนถี่
ที่หน้าโบถสองข้างวางเจดีย์ เปนส่วนที่ทรงช่วยด้วยในงาน
โบถเปนอย่างราชบุรีมีเฉลียง เสาลอยเรียงรอบรีทั้งสี่ด้าน
กุฎีฝาอิฐก่อพอประมาณ ดูสอ้านสอาดงามตามสมควร
ดูคล้ายวัดปรไมยในแผนที่ แต่ที่นี่ถอยถดลดลงถ้วน
เสด็จจากวัดมาคลากระบวน ถึงหน้าจวนสมเด็จเจ้าพระยา
ถึงแพทอดจอดประทับเรือที่นั่ง ขึ้นบนฝั่งตึกรามงามสง่า
ผ่านหน้าเรือนคุณหญิงพันติดกันมา ร่มคงคาเปนตลาดแผงกลาดราย
มีของสดสารพัดไม่ขัดขวาง ผักต่างต่างผลไม้วางไว้ขาย
จะซื้อหาสิ่งใดได้สบาย ดูเค้าคล้ายกระลันตันปันทางจร
ร้านของแห้งแต่งตั้งทั้งสองข้าง มีต่างต่างตามจะหาคือผ้าผ่อน
ล้วนสินค้ามาแต่ในนคร เว้นแต่ตอนจักสานพานจะดี
เปนของคนโทษทำขายลำไพ่ ดูพอใช้หลายอย่างตาห่างถี่
ได้ซื้อหาว่าเปนของทำเมืองนี้ แล้วยังมีร้านแขกแปลกออกไป
ขายของล้วนขากขากมากถนัด เปนรูปสัตวคนผู้มีหมู่ใหญ่
รูปทาสีมีเปนผลไม้ ดูไกลไกลนอรอฬ่อตาคน
แต่เปนของซื้อฉิบหายขายฝุ่นฝอย เจ้าของพล่อยพล่ามถี่ทั้งหิ้ร่น
จะถวายของทั้งสิ้นทำลิ้นลน เวียนแต่ขนชุลมุนวุ่นพัลวัน
จะทรงซื้ออันใดไม่ยอมขาย จะถวายไปเสียทั่วทำตัวสั่น
รับสั่งว่าปฏิญาณไว้นานครัน แย้มเท่านั้นเข้าใจแก้ไขอึง
ดูเปนตายจะถวายให้จงได้ เสด็จไปเสียจริงวิ่งทลึ่ง
ร้องขายขายโด่งดังเสียงปังปึง มันช่างหนึ่งจริงในทางข้างเสือกซน
ฉออกจากตรอกซอกช่องวางของขาย มาถึงท้ายวังขวางข้างถนน
กำแพงรอบขอบล่างเห็นข้างบน มีมุขชนอยู่ตรงกลางหลังขวางยาว
เห็นท่าทางนั้นเปนอย่างไม่น่าอยู่ บานประตูหน้าต่างยังค้างขาว
มีตึกแถวริมถนนคนเกรียวกราว ปูผ้าขาวตามเฉลียงเคียงหน้าร้าน
มีของขายต่างต่างอย่างบางกอก ล้วนของนอกวางรายขายแผ่ผ้าน
ดำเนินจากวังมาไม่ช้านาน ถึงคุกศาลชำระความเรียงตามกัน
ที่ริมชายวารีมีตึกหมู่ เปนที่อยู่รื่นรมดูคมสัน
ดำเนินอิกหน่อยหนึ่งถึงวัดพลัน ต้องผายผันเข้าไปทางข้างกุฎี
ตรงแถวกลางวางที่สถูปสถาน วิหารพระนอนขวางตามกว้างที่
อุโบสถส่วนขนาดราชบุรี ชุกกระชีตั้งพระคละกันไป
นั่งสามองค์ตรงกันมาเปนเถา พระยืนเข้าไปอยู่หลังตั้งเติมใหม่
พระสาวกสองข้างห่างแถวใน พระเล็กใหญ่เรียงรายอิกหลายองค์
หอรฆังตั้งหน้าอุโบสถ สองข้างจดกำแพงมีกุฎีสงฆ์
สักเจ็ดหลังแปดหลังตั้งล้อมวง ไม่มั่นคงอย่างไพ่ใช้ติดกาว
เขาตกแต่งขึ้นไว้ดูใหม่เรี่ยม ลออเอี่ยมทั่วถ้วนล้วนปูนขาว
ทาทุกแห่งจนชั้นแผงก็เพริศพราว จนงามราวกับผนังตั้งต่อไป
อันอาวาสนี้พระราชทรัพย์จ่าย ให้ยกย้ายปฏิมามาสร้างใหม่
จากยอดเขาสัตตนาถที่ข้างใน เพราะจะใช้ทำวังหลังคิรี
อันของเก่าที่เขาทำไว้ชำรุด ล้วนโทรมทรุดพังจมลงถมที่
สร้างแลกใหม่ใหญ่งามตามวิธี เลียนอย่างเมืองลพบุรีเมื่อแลกวัง
ประทานนามตามที่ต้องเปลี่ยนผลัด สัตตนาถบริวัตรชัดชื่อตั้ง
เปนวัดที่นับถือฦๅโด่งดัง พระสงฆ์นั่งที่เฉลียงเรียบเรียงรัน
หยุดประทับรับสั่งกับพระสงฆ์ สิบสององค์ซึ่งมีอยู่ที่นั่น
พระสมุทมุนีว่าดีครัน อยู่วัดนั้นว่าคณะพระทั้งเมือง
ประทานวัตถุปัจจัยไว้ห้าชั่ง ถวายทั้งวัดถ้วนให้ควรเรื่อง
ได้เรียกใช้ในเวลาที่ขาดเคือง แล้วย่างเยื้องเสด็จตรงทรงพาชี
แล้วย้อนทางมาข้างหลังตลาด ได้ประพาสตึกรามตามวิถี
เรียงสามหลังตั้งไว้ใกล้วารี ว่าเปนที่ข้าหลวงทั้งปวงพัก
แต่เดี๋ยวนี้จัดเปนที่ทหารอยู่ คอยปราบหมู่คนพาลคิดหาญหัก
เห็นผู้คนยืนอยู่ดูคึกคัก แล้วผ่านหน้าที่สำนักนี้ต่อไป
จวนสมเด็จเจ้าพระยาหน้าถนน ดูไม่มีผู้คนอยู่อาศรัย
ต่อหมู่ตึกตอนเหนือไปข้างใน มีเก๋งใหญ่สองหลังตั้งซ้อนกัน
เปนศาลเจ้าเขาทำกันขึ้นใหม่ หลังนอกไว้ช่องว่างม่านกางกั้น
รูปสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในนั้น ยังอิกชั้นหลังในไว้กวนอู
โต๊ะเส้นไหว้เห็นเอาไว้หลังในสิ้น มีหลวงจีนหนึ่งศรัทธาเข้ามาอยู่
แต่พูดไทยว่ากระไรเกือบไม่รู้ เสด็จครู่หนึ่งก็กลับประทับวัด
ชื่อว่าศรีสุริยวงศ์อยู่ตรงนั้น แต่เปนเคราะห์วัดครันเกิดข้องขัด
ดูแต่ต้นมาจนปลายช่างร้ายชัด เขากวาดจัดตามวิหารเมื่อวานนี้
ถูกพึ่งรังพังออกไปเที่ยวไล่ต่อย คนท้อถอยวิ่งแยกตื่นแตกหนี
ยังว่อนใหญ่ไม่ไปพ้นจนวันนี้ เสด็จที่ศาลาหน้าพระมารับ
ท่านพระครูมาอยู่เมื่อปีก่อน อนุจรเหลือสองรองอันดับ
อยู่ไม่ได้ให้เผอิญแตกเยินยับ ควรจะนับว่าประเดิมเริ่มไม่ดี
แรกสร้างไว้ให้ฉะเพาะพระทุศิล เปนมลทินมัวหมองไม่ผ่องศรี
จนเปนที่รังเกียจมากว่าสามปี สงฆ์ไม่มีผู้ใดไปร่วมกรรม
จนสมภารผูกฅอตายไม่หายเกลียด ยังรังเกียจที่นั้นวันยังค่ำ
จนต้องผูกโบถใหม่โปรดให้ทำ เกณฑ์พระสำรับใหม่ให้ออกมา
ก็ซ้ำเปนเคราะห์ร้ายกระจายอีก เที่ยวหลบหลีกไปทั้งนั้นขันนักหนา
ดูท่วงทีทำก็งามอร่ามตา ดูดีกว่าวัดล่างวางกระบวน
แผนที่ใช้ไปข้างอย่างวัดนิเวศ พระเจดียมีวิเศษขึ้นอีกส่วน
ปิดทองคำเปลวทั้งองค์ลงรักล้วน เปนกระบวนทำด้วยไพ่พอได้การ
พระเจดีย์นี้เจ้าของท่านได้สั่ง ทำที่ฝังอัฐิไว้ในใต้ฐาน
เขาทำตามปรารถนาพาอังคาร มาฝังไว้ในสถานที่วัดนี้
แล้วเสด็จกลับมาหน้าจวนเล่า ตัดทางเข้าสู่ราชวิถี
รีบครรไลไปยังวังคิรี ด้วยจวนแสงสุริย์ศรีจะลับไม้
กระบวนรถเดินมาช้ายืดยาด คนลิลาสเขาก็แซงแข่งไปได้
ทอดพระเนตรเสร็จสรรพกลับครรไล ส่วนรถไปยังไม่ถึงกึ่งมรรคา
ตกลงเปนโคมลอยอีกลูกใหญ่ ขากลับในทุ่มกึ่งจึงถึงท่า
ที่หน้าจวนสมเด็จเจ้าพระยา มันช่างช้ากระไรเลยไม่เคยพบ
ห้าสิบเส้นเดินเปนชั่วโมงครึ่ง ครั้นมาถึงเสด็จไหนไม่ประสบ
เห็นตรงข้ามฟากไปมีไต้คบ เสด็จเที่ยวเมืองจบจนกลับคืน
ทั้งเรือรถร่ำไปมันให้ฝืด จะชวนอืดเอาน้ำมันใช่พันอื่น
แต่ชั้นพระที่นั่งรองต้องหยอดชื้น นุ่งเปนพื้นไม่ใช่ชั่วเจียวตัวนาย
เรื่องนุ่งหยี่มีหนาขึ้นกว่าเก่า เพราะว่าเข้าใกล้กรงยุ่งใจหาย
ต่างคนคิดกวาดหาทั้งขวาซ้าย เปนคล้ายคล้ายกันเช่นนี้ทุกทีมา
เครื่องวันนี้มีแต่พรรค์แห้งย่าง ดูขัดขวางยิ่งไปกว่าในป่า
เสวยไม่ได้เลยทั้งเวลา จนต้องเร่งนาวาแจวเต็มตึง
เพราะขากลับเปนกระบวนต้องทวนน้ำ ถึงปะรำฉนวนในได้ยามหนึ่ง
ถามห้องเครื่องเรื่องราวกล่าวลึกซึ้ง มึงซัดกูกูซัดมึงออกอึงไป
ตงลงเปนเว้นไม่ได้จ่ายเครื่อง ขัดด้วยเรื่องนาวาหามีไม่
ครั้นจะเดินบกทางอยู่ข้างไกล จ่ายมาได้แต่ของขายรายหากิน
ของต้องเครื่องฤๅก็ไม่มีใครส่ง จ่ายมาลงเรือครัวตัวเสียสิ้น
รับสั่งให้ไปประชุมกันเกาซิล ในกรงดินใหญ่ข้างล่างข้างพลับพลา
ต้องเสวยเครื่องว่างบางอย่างก่อน แล้วจึงจรไปเขาวงก์ทรงจัดหา
ค่ำวันนี้มีตลกอีกเวลา เล่นข้างหน้าไม่มีใครได้ไปดู
ฉันฟังเล่าเรื่องเขาสัตตนาถ นึกขยาดเรื่องราวยืดยาวอยู่
ต้องขอรอไว้พรุ่งนี้มีช่องคู จะว่าดูตามทีให้มีไว้
ด้วยวันนี้มีที่ว่าหลายแห่ง จึงขอแบ่งสืบความพอถามไถ่
เพราะตัวฉันวันนี้เสียทีไป ต้องอยู่ในตามระหว่างกลางมรรคา
ทั้งเมืองนี้แผนที่เขาถวาย จะบรรยายก็ต้องกล่าวยาวนักหนา
ควรกล่าวไว้ด้วยไหนไหนว่าได้มา ที่สืบหาได้เท่าใดไม่ควรเว้น
วันนี้ร้อนตอนกลางวันเดินดั้นแดด แปดสิบแปดวางขึ้นไปฉันได้เห็น
เมื่อคืนวานนี้น้ำค้างพร่างพรมเย็น ปรอทเปนเจ็ดสิบพอดิบดี
โอ๊ยลืมไปได้ชลอมเม็ดมะกล่ำ เขาสานสำหรับทัดหูดูหน้าอี๋
ฉันได้รูปงามเหมาะเปนเคราะห์ดี พระยาเพชรบุรีถวายมา
บ่าวไปซื้อเครื่องสานร้านตลาด มาใช้กันเกลื่อนกลาดไปทั่วหน้า
แหวนหอยสังข์กำลังเล่นเปนตำรา ทีจะมาแต่ร้านแขกหอยแตกแตน
ทรงซื้อสังข์ได้เปนกองของสนุก ทูลหม่อมทุกองค์โปรดปราโมทย์แสน
ทรงขอช้างอย่างพราหมณ์เมื่อยามแกน กับตื่นแหวนของผู้ใหญ่พอได้กัน
วันนี้ดูอยู่ข้างจะเหนื่อยอ่อน เพราะทินกรเรืองแรงแสงฉาดฉัน
ขอยุติความลัดตัดลงวัน ค่อยผ่อนผันไว้ว่าวันหน้าไป ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ