ยี่นอ่องสีฮ่องเต้และพี่น้องเก้าคนนั้นรักษาแผ่นดินอยู่ได้ประมาณถึงสี่หมื่นพันหกร้อยปี และแผ่นดินยี่นอ่องสีฮ่องเต้ราษฎรรู้แต่คุณมารดายังหารู้บิดาไม่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ