ฝ่ายเทียนอ่องสีเมื่อจะมาเกิดนั้น อายฟ้าอายดินทั้งสองกระทบสัมผัสกันแล้วเกิดเป็นศิลากลมก้อนหนึ่งใหญ่ แล้วแตกแปรไปเป็นก้อนเล็กๆ อีกสิบสองก้อน เกิดเป็นคนขึ้นสิบสามคน และก้อนใหญ่นั้นคือเทียนอ่องสี และเทียนอ่องสีนั้นแปลว่าเป็นเจ้าแผ่นดินมีสีอันขาวบริสุทธิ์ทั้งตัว ตัวสูงสามตึ่ง ห้าเชีย คือสิบสองศอกคืบ หน้านั้นมีสีนวลขาว สีปากนั้นแดงเหมือนชาด แต่คนสิบสองคนก็นับถือว่าเป็นพี่น้องกัน จึงได้คำนับเทียนอ่องสีเป็นเจ้าฮ่องเต้ มนุษย์ก็เกิดขึ้นด้วยธรรมดานิยม อุตุนิยมอุปปาติกกำเนิด เปรียบเหมือนเขาว่าคนเกิดขึ้นในดอกไม้ดอกบัวและเกิดขึ้นด้วยอายดินอายฟ้าอากาศเป็นรูปหญิงรูปชายขึ้น จึงเป็นพืชพันธุ์ต่อ ๆ กันมาทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ครั้งนั้นยังไม่มีเดือนมีตะวัน มนุษย์ได้พึ่งแสงสว่างด้วยรัศมีพระและเทวดามาช่วยอุปถัมภ์อยู่ ขณะนั้นก็ยังไม่มีแซ่และชื่อ แล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปอาศัยอยู่ทุกทิศ ครั้นกาลนานมาเทียนอ่องสีฮ่องเต้เรียกน้องชายทั้งสิบสองคนเข้ามาชุมนุมแล้วจึงว่า เราจะตั้งให้มีปีสิบสองปีบรรจบเป็นรอบหนึ่ง จะให้ท่านทั้งสิบสองคนเป็นชื่อปีกำกับกันทั้งสิบสองปี น้องสิบสองคนได้ฟังพี่ชายคิดกระทำขึ้นดังนั้น ก็มีความยินดียอมรับว่าควร แล้วต่างคนต่างไปที่อยู่ของตัวดังเก่า ตั้งแต่นั้นมาผลไม้และพืชพันธุ์ก็เกิดขึ้นให้มนุษย์ได้กินเป็นอาหาร เทียนอ่องสีฮ่องเต้กับพี่น้องสิบสองคน ช่วยกันรักษาแผ่นดินประมาณด้วยฤดูได้หมื่นแปดพันปีจึงสิ้นอายุ แล้วจึงเกิดตี่อ่องสีต่อไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ