๑๑

ครั้นต่อมานางหนึ่งออสีที่เป็นน้องหญิงที่เก้าของพระเจ้าฮอกฮีสีฮ่องเต้มารดาเดียวกัน นางหนึ่งออสีนั้นมีลักษณะหน้าขาวฟันขาวเหมือนแก้ว สีปากแดง ตัวสูงสิบห้าศอกคืบ รูปงามมีสติปัญญา แล้วก็ได้ช่วยพระเจ้าฮอกฮีสีฮ่องเต้ทะนุบำรุงแผ่นดิน และจัดธรรมเนียมให้บ้านเมืองเรียบร้อยดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ขุนนางทั้งปวงพร้อมใจกันจึงได้ยกนางหนึ่งออสีขึ้นเป็นฮ่องเต้ ๆ ครั้นได้เป็นกษัตริย์แล้วทรงนึกว่าที่อยู่นั้นคับแคบนัก จึงไปสร้างเมืองอยู่ที่ตำบลเขาตังฮองซัว ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พากันมาคำนับพระเจ้านางหนึ่งออสีฮ่องเต้ ๆ มีพระทัยยินดีนัก จึงพระราชทานโต๊ะเลี้ยงบรรดาขุนนาง แล้วก็ตั้งใจทะนุบำรุงแผ่นดินและสั่งสอนราษฎร ตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็มีความสุข

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ