๒๔๐ ประกาศให้ผู้ถูกใช้อัฐปลอมนำมาทูลเกล้าฯ ถวาย

ณวันเสาร เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดฉศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เดี๋ยวนี้มีผู้ทำอัฐปลอมใช้ขึ้น อัฐปลอมนั้นเห็นจับได้ง่ายดอก แต่ซึ่งไม่รู้เพราะไม่สังเกต บัดนี้โปรดเกล้าฯ ว่าใครมีอัฐลวดลายไม่ดี เปนที่สงสัยว่าปลอมก็อย่าให้ใช้สอยกันต่อไป ให้มาแลกเอาอัฐดีที่หน้าพระที่นั่งสุทไธศวริยทุกวันไปใช้ จะรับแลกให้อัฐต่ออัฐเหมือนอัฐดีไม่เลือกดอก อัฐที่เปนที่สงสัยให้เอามาแลกเสียให้หมดในภายใน ๔ เดือนนี้ เมื่อได้อัฐปลอมไว้มากแล้ว พ้น ๔ เดือนไปจึงจะพระราชทานมาให้ทุกแห่งทุกตำบล ใครเปนที่ค้าท่าขาย ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเลือกฟั้นเข้าบ้างแล้ว พวกทำปลอมใช้ก็จะระอาไปเองดอก อย่าตกใจไป เดี๋ยวนี้ใครได้รับไว้ผิดหน่อยถูกหน่อยก็ให้เอามาเปลี่ยนเอาอัฐดี ฤๅขึ้นเอาเงินไปใช้ก่อนเถิดยังไม่ถือโทษ ให้รีบเอาอัฐเปนที่สงสัยมาแลกเอาอัฐดีไปฤๅมาขึ้นเอาเงินไปโดยเร็ว แต่ในภายใน ๔ เดือนในปีชวดฉศกนี้ อย่าตื่นตกใจไปเลย

ประกาศมาณวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ำ ปีชวดฉศก ศักราช ๑๒๒๖ ฤๅเปนวันที่ ๔๙๕๒ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ