๒๐๙ ประกาศห้ามมิให้นับอัฐโสฬศลงที่พื้นแขงๆ

ณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอจัตวาศก

ใครจะนับเบี้ยกะแปะอัฐแลโสฬศที่ใดๆ ห้ามอย่าให้เทลงนับที่พื้นปูนพื้นศิลา และพื้นอิฐกระเบื้องแลกระดานแขงๆ หยาบๆ ของจะสึกหรอเสียลวดลายไปเร็ว ให้ปูผ้าฤๅเจียมลงก่อนแล้วจึงเทลงนับบนผ้าฤๅเจียมทุกแห่งทุกตำบล คนทั้งปวงจะต้องพร้อมใจสงวน เพราะใช้ด้วยกันทุกคนไปนาน ฯ

วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอจัตวาศก ศักราช ๑๒๒๔ ฤๅเปนวันที่ ๔๑๕๒ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ