Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

โคลงศัพท์โสโครกสอาด

๑๏ จำแนกจำหน่ายเนื้อ ความขยาย
คือสอาดโสโครกหลาย หมวดอ้าง
จัดแจกแยกบรรยาย แต่ย่อ
ยาวยืดกลัวจืดร้าง รกเรื้อเบื่อหู
๒๏ ความจริงสิ่งสอาดนี้ เสาะหา ยากแฮ
โสโครกเกิดสาธา รณะพร้อม
วิญญาอะวิญญา ทุกอย่าง
โสโครกย่อมรุมล้อม ตลอดสิ้นสิ่งผอง
๓๏ หากชอบการสะอาดต้อง รักษา ดีนา
สอาดไม่ชอบชาชา ชืดชื้อ
สอาดชอบคบหา คนหมั่น
ปัดกวาดขัดขนรื้อ รกเปื้อนเปรอะหาย
๔๏ เฉกกายเรามนุษย์ทั้ง ชายหญิง
งามแง่เพราะแต่งจริง แจ่มหน้า
หากไม่ตกแต่งลิง ดีกว่า
โสโครกเหม็นสาบกล้า กลิ่นอู้ออกเหียน
๕๏ โสโครกพัศดุล้วน ทำหาย ง่ายนา
โสโครกจิตรร่างกาย ยากแก้
พระสุคตทรงขยาย คำเทศน์ ไว้เนอ
ใครใคร่พบสอาดแท้ เร่งร้างกายเรือน
๖๏ สิ่งสอาดอาริยอ้าง บาฬี
คือวิสุทธิมี เจ็ดถ้วน
โสโครกยกคดี โดยสิบ
คือซากอศุภล้วน เครื่องเหน้าอนิจัง

พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด) เมื่อยังเปนหลวงสโมสรพลการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ