โคลงศัพท์กว้างแคบ

๑๏ จักแถลงโคลงกว้างแคบ คุณศัพท์
แต่ย่อพอวันกับ ตริถ้อย
จำเรียงรีบเร่งฉบับ เร็วส่ง พิมพ์พ่อ
วันตริวันตรวจน้อย นักพลั้งขออภัย
๒๏ มีนัยลักษณคล้าย คลึงกัน นี้แล
กว้าง,ใหญ่,แคบ,เล็ก,ปัน เปรียบไว้
กว้างรองพัศดุอนันต์ ในที่ ควรนา
แคบก็รับรองได้ แต่น้อยสิ่งประสงค์
๓๏ ผู้ที่จงจิตรเอื้อ เอาธูร ทั่วเอย
ญาติมิตรช่อยอนุกูล รอบข้าง
กอบกิจไป่คิดสูญ เสียเปล่า
นับว่าเปนจิตรกว้าง หนึ่งได้ในคน
๔๏ หนึ่งชนความคิดสั้น สุดเหนี่ยว แน่นนอ
กอบกิจแต่ผู้เดียว ส่วนได้
ยามขัดคับแค้นเหลียว หาเพื่อน ยากเฮย
นับว่าจิตรแคบให้ เหตุรู้คู่กัน
๕๏ ผู้ปัญญาว่องถ้อย ทางกระวี
มีวิทย์ประพฤติจิตรดี เรียบร้อย
นับกว้างอย่างหนึ่งมี คู่แคบ ข้ามแฮ
ชนโฉดวิทยาน้อย แคบด้วยปัญญา
๖๏ บรรดาพัศดุทั้ง ปวงหลาย ก็ดี
กว้างแคบจำเภาะหมาย ที่ใช้
กว้างดีแคบกลับกลาย เปนชั่ว
กว้างชั่ว,แคบดี,ให้ เปลี่ยนร้ายดีเปน
๗๏ ควรเห็นอนิจได้ โดยธรรม หนึ่งนา
ย่อมผลัดเปลี่ยนพึงสำ เหนียกรู้
ปลงโลกย์ไป่มีกำ หนดแน่ ลงนอ
ปวงกิจปวงจิตรผู้ เปลี่ยนได้ดุจเดียว

พระพจนปรีชา (ม. ว. สำเริง)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ