โคลงศัพท์แหลมป้าน

๑๏ คำแหลมกับป้านคู่ ควรคิด
สิ่งว่าแหลมหลายชนิด เช่นใช้
ความเดียวเช่นกับบิด หล่าเจาะ ไม้นา
สุดแต่ทำทลุได้ สิ่งนั้นเปนแหลม
๒๏ สิ่งเรียกว่าป้านกลับ ความขาน
คือซึ่งบต้องการ เจาะใช้
ตลุมพุกและค้อนราน รันสิ่ง เรียบนา
มันบ่มีเหตุให้ สิ่งนั้นเปนรู
๓๏ แหลมมีคุณมากได้ การสรรพ เสร็จนา
ป้านเท่อจักเปรียบปรับ ห่อนได้
แหลมยอกเมื่อเผลอปับ เจ็บไป่ ช้ำแฮ
ป้านตอกชอกช้ำให้ ปวดร้าวรานนาน

กรมหมื่นปราบปรปักษ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ