โคลงศัพท์แรงเนือย

๑๏ จัดเรียงโคลงคู่เค้า คำหมาย หมดฤา
บทว่าแรงเนือยหลาย เลศอ้าง
จำจักกล่าวบรรยาย รวมอย่าง สองแฮ
ในสิ่งอันทำบ้าง เนื่องด้วยความเปน
๒๏ แรงเนือยเรือแล่นด้วย ไอพา จักรแฮ
แรงจัดเปิดไคลคลา วิ่งน้ำ
แรงโลภว่องไวหา เห็นแต่ ดีนา
แรงบาปกลัวไภยซ้ำ ชั่วน้อยเนือยลง
๓๏ ไฟแรงเผาเผื่อนไหม้ แฝกพง
เชื้อหมดเนือยมอดลง ดับแท้
ไฟโกรธกรุ่นยังคง แรงยิ่ง แรงนา
แรงเท็จคิดการแก้ เกี่ยงให้จริงเนือย
๔๏ แรงลมฮือหอบหิ้ว พัดพา ไปแฮ
เยื่อเย่าเรือนรุกขา หักกลิ้ง
แรงเนือยกล่าวเจรจา หลงเชื่อ ลวงเอย
จนจิตรคิดทอดทิ้ง เพราะด้วยลมกล
๕๏ แรงชนยังหนุ่มเนื้อ ประถม ไวยแล
หนักอ่อนห่อนปรารมภ์ เร่งเร้า
หูตาที่นิยม ทุกสิ่ง ชัดเนอ
ถึงท่ามกลางเนือยเข้า เอะอ้าวออชรา
๖๏ วาจาควรอดไว้ ไป่เผย
สองโสตยินยาวเลย มากผู้
ชนไกลที่บ่เคย ฟังใคร่ ฟังนา
เนือยค่อยนึกแหนงรู้ เล่ห์นี้คำแรง
๗๏ ผูกจิตรคิดใคร่แก้ เอาชนะ
อาฆาฏปฏิฆะ กลัดกลุ้ม
เห็นผิดติดมานะ เนือยสาสน์ เสียเอย
ทำตอบจักหวังคุ้ม โทษได้แรงเวร
๘๏ แรงพิศม์ผลาญชีพม้วย เร็วลาญ
บุญบาปปรุงสังขาร ห่อนเว้น
ศุขทุกข์คติกาล ตามกิจ แรงเนือย
แรงโทษห้าฤๅเร้น ไป่รู้สุดกรรม
๙๏ แรงเนือยจำนับถ้า เมื่อชอบ กาลเฮย
ควรที่แรงประกอบ กิจใช้
คราวเนือยมุ่งคิดรอบ เนือยใคร่ หวังนอ
สองอย่างมีคุณให้ โทษทั้งไม่ปราถนา
๑๐๏ กิจใดเรียนลุได้ โดยจง ใจนา
ความหมั่นปัญญายง ยิ่งผู้
เพียรแรงเสร็จประสงค์ ตามสิ่ง ชอบแฮ
ย่อหย่อนย่อมรั่วรู้ เลี่ยงเข้าหาเนือย
๑๑๏ เสร็จสำเนาคิดข้อ พอควร คำฮา
แรงและเนือยประมวญ เหมาะถ้อย
สมาชิกเสมอชวน โปรดช่วย ติระนา
ผิดพรั่นไม่เรียบร้อย พลาดพลั้งอไภย

พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ