โคลงศัพท์หย่อนตึง

๑๏ หย่อนตึงคำคู่นี้ มีหลาย
เหลือที่จะอธิบาย ถี่ถ้วน
คำว่าหย่อนคือหมาย สิ่งไม่ ตึงพ่อ
ตึงก็ไม่หย่อนล้วน เล่ห์เยื้องตรงกัน
๒๏ เสียงพิณไพเราะห์แจ้ว จับใจ
เพราะเอกทุ้มกลางใน เหมาะแล้ว
สายตึงก็ชักไถล เลยหลิ่ว เสียงพ่อ
หย่อนก็พานจักแคล้ว คลาศได้ฟังดี
๓๏ หย่อนตึงคุณโทษให้ เสมอกัน
เฉกเช่นเล่นว่าวพนัน อี่เป้า
ตึงนักก็จักพลัน ขาดป่น
ความข้อนี้เล่ห์เค้า โทษให้ฝ่ายตึง
๔๏ ภักตร์ตึงขึ้งขูดเง้า พาที
ปราศจากความสามัคคี ดุดื้อ
ใครเห็นห่อนเปนศรี งามสง่า
ให้โทษแทบทุกมื้อ ช่องร้อนเร็วถึง
๕๏ ความตึงประโยชน์ให้ เปนเวลา
สั่งสิทธิ์กิจวาจา ชอบแท้
แม่ทัพสรรพบัญชา การกิจ
คำขาดไป่อ้อแอ้ นี่แท้คุณตึง
๖๏ ดนตรีมีมากบ้าง อเนกนับ
กระจับปี่สีซอสรรพ สิ่งพร้อง
แม้นหย่อนห่อนจะจับ จิตรโสตร เสนาะฤา
โทษหย่อนดังนี้ต้อง ห่อนให้เปนคุณ

กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ