โคลงศัพท์ขวาซ้าย

๑๏ ถึงคราวโคลงศัพท์ซ้าย ขวาสอง
จำส่งเสนอโสตรผอง ปราชญ์ผู้
เวลาไป่มีตรอง ตริเลือก คัดเลย
สักว่าเรียงรวมรู้ เล็กน้อยออกแถลง
๒๏ ผิวจะแจงนี่ซ้าย สดำ โน่นแน
ปลายวรรคขวาแรกจำ เรียกซ้าย
ซ้ายขวาแห่งชนทำ ทานอ่าน นั้นนอ
ผิวแห่งกระดาษย้าย อยู่ซ้ายเปนขวา
๓๏ นานาพัศดุทั้ง ทวยสัตว
มีส่วนเฉวียงสดำตัด ต่างได้
แต่มีมุขจึ่งชัด สองส่วน นั้นนอ
ภักตร์ออกไถงขวาใต้ แต่ซ้ายไปเหนือ
๔๏ ใดเหลือจับส่วนหน้า ฤาหลัง
เฉกลูกปืนกลมยัง กล่าวรู้
เพราะตามสิ่งที่สัง เกตส่วน ได้นา
บางคาบหมายเหมือนผู้ ภาคหน้าหากัน
๕๏ การผันเวียนกล่าวซ้าย ขวามี อยู่ฮา
เวียนนาคเวียนเจดีย์ ดื่นอ้าง
ส่วนของสิ่งที่ที ปะร่าย เวียนแล
เปนชื่อการเวียนข้าง ส่วนหน้าหาเทียน
๖๏ ถึงรเมียลบ่รู้ว่า ไหนสถาน น่านา
ตรงวัทน์ชนเวียนปธาน เพ่งนั้น
จัดเปนภาคภักตร์การ เวียนเช่น นี้แน
ในเหล็กเกลียวสังข์ชั้น ขดได้ดั่งแถลง
๗๏ แสดงในตำแหน่งซ้าย ขวาครา นี้นอ
สราพกพระศาสดา คู่ล้น
หมายการนั่งเฉวียงขวา พระทศ พลแฮ
เปนเหตุเรียกโดยค้น ขอดเค้าออกไข
๘๏ ในรัชกาลสี่เจ้า คณะ สองเฮย
ตำแหน่งพระครูพระ โปรดตั้ง
หมายตามชื่อทิศมะ คธมุข บูรพ์แฮ
คือทักษิณอุดรครั้ง ยกชั้นฉัตรเบญจ์
๙๏ เปนราชภัฏคู่ตั้ง ตามมวญ กรมฤา
ฤาคู่สองกรมควร คู่พร่อง
ต้นเหตุเรียกคงขบวน แบบแห่ แลนา
โดยพระปรัศราชร้อง เรียกซ้ายแลสดำ
๑๐๏ บางคำกรมคู่ซ้าย ขวาฉัน นี้นอ
คือแบบรวมกรมคัล อยู่เกล้า
คงทหารใช่ทหารผัน ตามพระ ปรัศแล
บางว่าศาลาเค้า คู่ซ้ายขวาขลัง
๑๑๏ โอยังอีกอย่างผู้ รับคำ สอนเฮย
ผู้ยึดถือโดยสดำ ชื่อชี้
ผู้ฟังแต่บกำ หนดโสตร ตั้งแฮ
ถือแต่โดยเฉวียงนี้ พระตั้งสมญา
๑๒๏อา,การนอนเรียกซ้าย ขวาไฉน
ชากรียไขภาค ถูกพื้น
โหราสาตรแสดงใน การนับ ลมนอ
ตามส่วนอากาศพื้น อรรถไว้สองสถาน
๑๓๏ บางขานขวายิ่งอ้าง มงคล กิจฮา
บางว่าขวาเลวทน เหนื่อยแท้
บางถือไป่เที่ยงกล การต่าง กันแฮ
คำที่ชอบจักแก้ ต่อให้ความรเมียล
๑๔๏ เวียนเทียนเปิบนุ่งทั้ง หอยเวียน
ขวาชอบเฉวียงดำเนียน ว่าร้าย
ดาบทหารใหม่ชอบเพียร ฝึกส่วน ซ้ายนา
เพราะศอกรับยากย้าย ท่าให้หายชาญ
๑๕๏ ยุคลสถานที่คล้าย คลึงกัน
ขวายิ่งพุทธสาสน์ยัน อย่างนี้
โดยจริงการถนัดหัน ตามหัด ฝึกแล
ยศต่ำสูงตามชี้ เชิดให้เปนไป
๑๖๏ โคลงศัพท์ขวาซ้ายเพิ่ม พิศดาร หน่อยนอ
ตำแหน่งเลขาธิการ เก็บร้อย
สิบสี่บทอรรถสาร เสิมอีก สองแฮ
รวมสิบหกเซนน้อย หนึ่งไว้นามเดิม

หม่อมเจ้าประภากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ